Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Obchodní centrum místo zeleně?

Obchodní centrum místo zeleně?

V pátek 24. 10. v 18:25 hod vysílá ČT 1 další díl z cyklu Případ pro ombudsmana (reprízu uvede ČT 2 v pondělí 27. 10. ve 12:25). Díl nazvaný Obchodní centrum místo zeleně? ukazuje rozpor v názorech Národního památkového ústavu a Magistrátu města Liberce na novostavbu obchodního centra Plaza, který však nezbránil vydání stavebního povolení.

„Obchodní centrum místo zeleně?“

Spory o výstavbu obchodního centra Plaza v Liberci (spis. zn. VOP 4829/2007).

Paní K. z Liberce se obrátila na veřejného ochránce práv, protože nesouhlasila s povolením výstavby obchodního komplexu v historickém centru města, které je památkovou zónou, a navíc v místě, kde měla být zelená plocha. Nelíbilo se jí také, že celou věc nelze přezkoumat, protože se ztratily klíčové spisy.

V roce 1996 bylo vydáno územní rozhodnutí a došlo k zahájení zemních prací a výstavbě opěrných zdí pro vybudování komplexu nákupního centra v historickém jádru Liberce. Stavba však nepokračovala a prázdnou jámu postupně zarůstala zeleň a zčásti ji zaplnila voda. V roce 2002 došlo ke změně územního plánu a město začalo hledat developera, který by projekt realizoval. V roce 2006 byla vydána změna územního rozhodnutí, ale proběhly také volby a noví členové zastupitelstva zpochybnili projektu už vydaného územního rozhodnutí a podali na krajský úřad podnět na přezkum. Důvodem byl rozpor vydaného územního rozhodnutí s územním plánem, protože zamýšlená stavba by částečně zasahovala do zeleně. Krajský úřad si na magistrátu vyžádal původní spis z roku 1996, ale dozvěděl se, že se ztratil. Krajský úřad proto rozhodl, že přezkum kvůli chybějícím podkladům nelze provést.

Ochránce ve věci zahájil šetření a kromě toho, že vytkl stavebnímu úřadu ztrátu spisu, protože tím úřad porušil pravidla archivace stavební dokumentace, kritizoval také časté změny územního plánu města. Kriticky poukázal také na nerespektování opakovaně vyjádřených nesouhlasů Národního památkového ústavu s navrhovaným záměrem výstavby. Národní památkový ústav se totiž k záměru vyjádřil třikrát a pokaždé negativně. Poukazoval na fakt, že budoucí stavba neodráží urbanistický rozvoj města, objekt je příliš velký, hmotově předimenzovaný a postrádá „lidské měřítko“, které je pro historická města charakteristické. Přes tato negativní vyjádření, vydali státní úředníci Odboru památkové péče Magistrátu měst Liberce kladné stanovisko k výstavbě.Ochránce tento postoj kritizuje s tím, že město i stavební úřad měly s investorem jednat o redukci stavby.

Stavba je povolena v původním rozsahu a podle průvodního projektu. Ten byl schválen samosprávou města, ale stále vyvolává jisté pochybnosti o regulérnosti celé akce. Přestože je pro stavební úřad rozhodující stanovisko Odboru památkové péče magistrátu, měla být opakovaná nesouhlasná vyjádření Národního památkového ústavu brána v potaz a měla být výzvou investorovi i městu, aby otevřeli diskuzi o možných změnách navrhované stavby.

http://www.ceskatelevize.cz/program/10169761487-27.10.2008-12:30-2-pripad-pro-ombudsmana.html?online=1 

 

Starší díly Případu pro ombudsmana je možné zhlédnout prostřednictvím archivu České televize na www.ceskatelevize.cz

 

Vytisknout

Zpět na aktuality