AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Novoroční miminko

Zástupkyni veřejného ochránce práv Annu Šabatovou zaujal titulek v tisku – "Novoroční miminko skončilo i s dárky v ústavu" Na základě ověřených informací se rozhodla šetřit z vlastní iniciativy, což zákon umožňuje, proti magistrátu města Karviné ve věci Návrhu předběžného opatření, kterým se nezletilá Evička svěřuje do kojeneckého ústavu. Nyní je malá Evička doma.

Novoroční miminko

Spis. značka VOP 138/2005

Novorozená holčička byla několik dní po narození umístěna do kojeneckého ústavu rovnou z porodnice. Podle názoru sociálních pracovníků nebyli rodiče dostatečně připraveni na příchod dítěte do rodiny, neměli nachystanou výbavičku a v bytě měli nepořádek. Aniž by se sociální pracovníci snažili s rodiči situaci jakkoliv vyřešit, podali soudu návrh, a ten vydal rozhodnutí o předání dítěte do péče kojeneckého ústavu. Podpůrným důvodem tohoto opatření byla zejména skutečnost, že rodině byly v minulosti z důvodu nedostatků v péči o děti odebrány předchozí čtyři děti.

Ochránce využil svého zákonného oprávnění a na základě informací z médií začal případ šetřit z vlastní iniciativy. Po provedeném šetření dospěl k závěru, že tak závažný zásah do rodinného života nebyl v daném případě opodstatněný, neboť se mu dalo předejít, pokud by sociální pracovníci situaci s rodinou řešili ještě před narozením dítěte. Důkazem byla i skutečnost, že poté, kdy s rodinou začalo spolupracovat občanské sdružení Vzájemné soužití, se tzv. nedostatky podařilo odstranit prakticky ze dne na den. Paradoxně však ještě několik měsíců trvalo, než se podařilo soudní rozhodnutí zvrátit a dítě se mohlo vrátit k rodičům.

Tento případ demonstruje ochráncem prosazovanou obecnou potřebu posílení činnosti a cílené změny v zaměření sociální práce a rozvoje sociálních služeb, což by přispělo k tomu, aby děti nežily namísto v rodině v ústavech mnohdy jen proto, že jsou rodiče málo vzdělaní nebo žijí v sociálně tíživé situaci. Je třeba, aby společnost přijala představu, že děti mají být především v rodině, a pokud se v péči rodičů o děti vyskytnou nedostatky, má pomoc směřovat k jejich odstranění a nikoliv k vytržení dětí z rodiny, která plní v jejich životě významnou funkci. Každé jednotlivé odnětí dítěte z rodiny a nařízení předběžného opatření by tak mělo být skutečně velice pečlivě zvažováno, nejlépe za využití supervize (posouzení případu nezávislými odborníky) a takové řešení by mělo být až řešením nejkrajnějším.

Vytisknout

Zpět na aktuality