AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Nedůstojné podmínky

Nedůstojné podmínky

V pátek 19. 12. v 18:25 hod je na programu ČT 1 další díl z cyklu Případ pro ombudsmana (reprízu uvede ČT 2 v pondělí 22. 12. ve 12:25). Případ nazvaný Nedůstojné podmínky líčí postup cizinecké policie při vyřizování registrací a chce ukázat dlouhodobě nedůstojné podmínky pro cizince snažící se plnit zákonné povinnosti.

„Nedůstojné podmínky“

O postupu cizinecké policie při vyřizování registrací cizinců (spis. zn. VOP 1158/2005).

Na ochránce se obrátil Ing. B. z Prahy a popisoval, jak na úřadovnu Inspektorátu cizinecké policie v Praze doprovázel svého známého kvůli jeho policejní registraci. Situace na inspektorátu ho naprosto šokovala – nevěřil, že něco takového u nás může existovat. Velmi živě se mu vybavila doba minulého režimu a způsoby, jakým tehdy komunisté zacházeli s lidmi. Popisoval davy mačkajících se lidí, nesrozumitelné značení jednotlivých částí úřadu, nefungování číselného pořadníku a k tomu všemu i neochotu a nezájem úředníků a dokonce jejich neschopnost domluvit se cizí řečí.

Pan B. nebyl jediný, kdo takto reagoval. Ochránce už několik let řeší stížnosti na nedůstojné podmínky na úřadovně Inspektorátu cizinecké policie v Praze, které ztěžují přístup cizinců k úřadovně a tedy i ke splnění zákonných povinností souvisejících s jejich pobytem v ČR. Ochránce opakovaně upozorňoval na nutnost systémového řešení. Argument, že počet cizinců v ČR každoročně roste, ochránce nemůže akceptovat.

Špatná situace přetrvávala i po přemístění úřadovny na nové pracoviště v ulici Koněvova, přestože je úřad lépe vybaven cizojazyčnými tiskopisy, formuláři. V některých momentech byl sice úřad schopen zvládnout nápor cizinců a po určitou dobu fungovalo i vydávání pořadových čísel pro žadatele po celou dobu úředních hodin, takže se dostalo na všechny cizince, kteří daný den přišli. Zlepšení však bylo jen dočasné a problémy vypukly znovu. V podnětech, které ochránce dostává, jsou opakovaně zmiňovány nejen fronty tvořící se od pozdních nočních nebo brzkých ranních hodin, námitky, že krátce po začátku úředních hodin (např. již v 8 hodin ráno) je zastaven výdej pořadových čísel, bez nichž není možné žádost podat. Na podstatnou část čekajících se tak nedostane, ale na úřadovně se přitom pohybují osoby nabízející pořadová čísla k prodeji. Nastává tak situace, že pokud si cizinec pořadové číslo nezaplatí, není schopen svou žádost vyřídit ani při několikerých návštěvách.

Vzhledem k tomu, že veškerá prováděná opatření měla vždy jen krátkodobý efekt a šlo většinou o jednorázové kroky přijímané často až pod mediálním tlakem, ochránce se obrátil na ministra vnitra a policejního prezidenta s žádostí o informaci, jaké systémové kroky hodlají podniknout, aby se situace zlepšila trvale.

http://www.ceskatelevize.cz/program/10169761487-22.12.2008-12:30-2-pripad-pro-ombudsmana.html?online=1 

 

Starší díly Případu pro ombudsmana je možné zhlédnout prostřednictvím archivu České televize na www.ceskatelevize.cz

 

Vytisknout

Zpět na aktuality