AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Nedobrovolné spoření

V pátek 5. 11. vysílá Česká televize na ČT1 v 18:25 desátý díl cyklu Případ pro ombudsmana (repríze v pondělí 8. 11. ve 12:25 na ČT2). Díl nazvaný Nedobrovolné spoření upozorňuje na to, že Česká správa sociálního zabezpečení zatím prakticky není schopna včas plnit všechny své povinnosti plátce důchodu postiženého exekucí.

Spis VOP 7054/2009 a 526/2010

„Vážený pane ombudsmane, nevím, na koho se mám už obrátit. V květnu 2007 mi nařídil exekutor exekuci na plat a od září 2008 na starobní důchod. Od prosince 2008 ČSSZ splátky zadržuje a nikam je neposílá; celý dluh jsem zaplatila v dubnu 2009 a přesto je nadále vedena exekuce na můj důchod. Na písemné dotazy nikdo neodpovídá. Proto Vás žádám o pomoc, aby mi srážky byly vráceny..“  napsala veřejnému ochránci práv paní H. z Louky u Litvínova.

Nebyla sama – podobné případy v Kanceláři veřejného ochránce objevují velmi často. Dalším byl třeba případ pana K. z Karviné.

Oba případy souvisejí s exekucí srážkami z důchodu nařízenou soudním exekutorem. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) postihovala důchod paní H. a pana K. i poté, co již byly vymáhané částky touto cestou splaceny a exekuce tak bez dalšího skončily.

Stěžovatelé se obrátili na ochránce, který po provedeném šetření zjistil pochybení na straně ČSSZ. Srážky byly v obou případech nesprávně, už po vymožení dlužné částky, prováděny po dobu cca 18 měsíců. ČSSZ pochybení v jednotlivých případech napravila – stěžovatelům přestala postihovat důchody a vrátila jim částky odpovídající nesprávným (nadbytečným) srážkám. Každému ze stěžovatelů tak později vrátila téměř 80.000,-Kč.

Tyto případy zřejmě nejsou ojedinělé. ČSSZ s ohledem na množství všech nařízených exekucí nebyla při neexistenci automatizovaného systému schopna dodržovat všechny své zákonné povinnosti plátce důchodu postiženého exekucí.

Šetřením případů zástupkyně ochránce dovodila, že ČSSZ při provádění exekuce na důchod nepostupuje v souladu s platnou právní ústavou. Jedná se vesměs o problémy, které se neustále opakují, a to zejména pozdní zahájení srážek z důchodu, neoprávněné deponování sražených částek v době, kdy již měly být poukázány exekutorovi, případně oprávněnému, neukončování srážek v případech vymožení nebo zastavení exekuce, pozdní reakce na podání osob, jež žádají nápravu své věci.

V případech nařízené exekuce by měla ČSSZ v souladu s platnou právní úpravou postupovat takto:

Obdrží-li exekuční příkaz na srážky ze mzdy (do toho spadá také důchod), má povinnost se jím bez dalšího řídit – tj. srážky vypočítat, začít srážet z důchodu povinného (a výši srážek případně přizpůsobovat změnám výše důchodu nebo meziročním změnám výše nezabavitelných částek)

Dokud neobdrží vyrozumění o nabytí právní moci exekučního příkazu (rozhodnutí soudu o nařízení výkonu rozhodnutí), částky deponuje na svém účtu

Po vyrozumění o nabytí právní moci vyplatí sražené částky exekutorovi (oprávněnému) a pokud tím není uhrazena celá pohledávka, každý měsíc strhne a vyplatí příslušnou srážku až do úplného vymožení exekuované pohledávky s příslušenstvím (nákladů oprávněného a nákladů exekuce včetně odměny soudního exekutora)

Sama (bez dalšího) přestane provádět srážky, jakmile je pohledávka s příslušenstvím vymožena

Starší díly cyklu Případ pro ombudsmana je možné zhlédnout v archivu České televize na www.ceskatelevize.cz 

Vytisknout

Zpět na aktuality