AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Nařízení udržovacích prací

V pátek 13. listopadu vysílá ČT1 v 18:25 další díl z cyklu Případ pro ombudsmana. Repríza pořadu je zařazena do vysílání ČT2 v pondělí 16. listopadu ve 12:25. Díl nazvaný „Nařízení udržovacích prací“ poukazuje na nečinnost úřadů, konkrétně stavebního úřadu Prahy 4, který měl nařídit provedení udržovacích prací domu v havarijním stavu. Místo toho konal úkony, které k nápravě situace nevedly.

Nařízení udržovacích prací

(Spisová značka: 2530/2007/VOP)

Pan L. se obrátil na ochránce ve věci nařízení udržovacích prací. Uvedl, že majitelé objektu, v němž pan L. žije, se už několik let snaží nájemníky domu šikanovat, mimo jiné i tím, že záměrně neprovádějí žádnou údržbu domu ani nezbytné opravy. V domě jsou vyhořelé elektroměry, od roku 1995 není dům v zimě vytápěn ústředním topením, takže náhradu si nájemníci už více než 10 let nouzově zajišťují lokálními topidly. Dům je v havarijním stavu, ale stavební úřad městské části Praha 4 nenařídil provedení udržovacích prací.

Ochránce po prošetření případu vyzval stavební úřad k nařízení udržovacích prací ve třech oblastech: střecha a izolace teras, elektroinstalace a topení.

V případě opravy střechy a izolace teras vydal posléze stavební úřad nařízení s tím, že majitelům oznámil, že pokud práce nebudou provedeny, úřad je provede na náklady vlastníka s tím, že tuto částku bude po majitelích vymáhat i exekučně.

V případě opravy elektroinstalace vyzval ochránce stavební úřad, aby postupoval podle stavebního zákona a nařídil provedení nezbytných oprav. Přestože se celá kauza potýká s průtahy, je projekt hotov a existuje i znalecký posudek. Stavební úřad se však bránil nátlaku ze strany ochránce, aby na své náklady řešil vzniklou situaci a vynaloženou částku po majitelích vymáhal.

V otázce vytápění jsou problémy největší a nedochází k žádnému rozumnému řešení. Pan L. čelí jak průtahům ze strany úřadů, tak i obstrukcím ze strany majitelů domu. Ti např. nedovolují vstup do sklepa ke kotelně, a to ani úřadům. Návštěva kotelny je přitom nutná k vyřešení celé situace. Majitelé také panu L. znemožnili užívání televizních antén.

Ochránce se v tomto případě zabýval i rolí magistrátu. Ten na zprávy ochránce reaguje formálně a pouze vyzývá stavební úřad k odstranění nečinnosti. Podle zákona má však magistrát povinnost dohlížet na dodržování zákona úřady nižší instance a musí tedy uložené rozhodnutí vymáhat.

V současné době je situace pana L. ještě horší. Majitelé domu si zjistili, že ohřev vody (karma) funguje u pana L. bez povolení. Stavební úřad proto vyzval pana L. k odstranění karmy, čímž se rodina ocitne bez teplé vody. Kotelna v domě je i nadále uzamčena a stavební úřad ani nenařídil její zpřístupnění, což je nutným krokem k tomu, aby se začalo řešit vytápění v domě.

Starší díly Případu pro ombudsmana je možné zhlédnout prostřednictvím archivu České televize na www.ceskatelevize.cz

 

Vytisknout

Zpět na aktuality