AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Mříže

V pátek 23. října v 18:25 vysílá ČT1 další díl z cyklu Případ pro ombudsmana. Repríza pořadu je zařazena do vysílání ČT2 v pondělí 26. října ve 12:25. Díl nazvaný „Mříže“ poukazuje na absurdnost úřednické mašinérie a na to, že podle jednání Úřadu městské části Praha 6 předpisy nemusí platit pro všechny stejně.

Mříže

(Spisová značka: 2233/2008/VOP)

Na veřejného ochránce práv se obrátila paní H. z Prahy se stížností na postup stavebního úřadu Prahy 6 v souvislosti s řízením o povolení stavební úpravy pro instalaci mříže na lodžii.

Paní H. bydlí na sídlišti a její byt je v přízemí. Protože v sídlišti docházelo k častým vloupáním, asi před 15 lety si stejně jako mnoho sousedů s manželem nainstalovali z bezpečnostních důvodů na okna mříže. V roce 2006 sousedka obývající byt nad bytem paní H. žádala paní H., aby mříže odstranila. Jako důvod uváděla, že po mřížích v přízemí by se případní zloději mohli dostat do jejího bytu. Hrozila, že pokud paní H. mříže neodstraní, pošle na ni kontrolu ohledně stavebního povolení. Manžel paní H., který mříž kdysi instaloval, byl již po smrti a paní H. si nebyla jistá, jestli tehdy splnili všechny podmínky. Protože chtěla mít jistotu, že vše bude v souladu s předpisy, mříž nechala odmontovat s tím, že požádá o stavební povolení a pak mříž znovu nainstaluje a vše bude naprosto legální. Dokonce si pro tento účel obstarala i povolení památkářů a požádala o stavební povolení.

Stavební úřad Městské části Praha 6 její žádost zamítl, aniž by své rozhodnutí dostatečně odůvodnil. Argumentoval tím, že by mříž narušila stávající urbanistický vzhled budovy. Jedná se přitom o klasickou sídlištní zástavbu, kde má spousta oken a lodžií namontovánu řadu nejrůznějších typů mříží. Stěžovatelka ochránce informovala, že když přišla poprvé na stavební úřad, jeho vedoucí jí dokonce předem oznámil, že nainstalovat mříže zpět nikdy nepovolí!

Následoval kolotoč podání a zamítnutí žádostí. Stavební úřad třikrát zamítl žádost o stavební povolení, paní H. se proti tomu třikrát odvolala k Magistrátu hl. města Prahy a ten třikrát rozhodnutí stavebního úřadu zrušil a vrátil mu věc k novému projednání. V době, kdy se věcí začal zabývat ochránce, zamítnul stavební úřad žádost paní H. počtvrté a tentokrát magistrát toto zamítnutí potvrdil, takže mříže byly pravomocně zamítnuty. Není od věci v této souvislosti uvést, že Městský úřad Prahy 6 ve stejné době opakovaně vyzýval své občany, aby si chránili před případnými zloději svůj majetek.

Ochránce konstatoval nejen chybné zamítnutí žádosti stavebním úřadem, který své rozhodnutí ani jednou nedokázal řádně odůvodnit, ale vytkl pochybení i Magistrátu hl. města Prahy. Jeho pochybení spočívá v nedostatečném vedení svého podřízeného stavebního úřadu. Vztah nadřízenosti a podřízenosti správních úřadu v tomto případě zjevně nefunguje, jestliže podřízený úřad opakovaně nerespektoval právní názor svého nadřízeného orgánu.

Ochránce poukázal také na to, že neustálým rušením rozhodnutí prvostupňového stavebního úřadu bylo stěžovatelce v podstatě odpíráno právo na soudní ochranu. Za dané situace proto poučil paní H. o tom, že proti rozhodnutí magistrátu může podat správní žalobu k Městskému soudu v Praze, případně podnět na přezkum k Ministerstvu pro místní rozvoj.

Celý případ ochránce vnímá jako absurdní příběh, v němž si stěžovatelka, ve snaze napravit dříve nezákonný stav spočívající v nepovoleném osazení mříží (které 15 let žádnému úřadu nevadily), téměř čtyři roky koresponduje s úřady, přičemž za tuto dobu jen za poštovné zaplatila kolem 6000 Kč, což by stálo samotné osazení mříží. Výsledkem tohoto úředního procesu je přitom stav, kdy ten, kdo chtěl mít mříže schválené úřadem, povolení ani mříže nemá, naproti tomu ostatní sousedé, kteří se spolehli na to, že se o jejich nepovolené mříže úřad sám od sebe zajímat nebude, mají svůj majetek mřížemi i nadále ochráněn.

Vzhledem k výsledku řízení ve věci žádosti stěžovatelky o povolení osazení mříží, která byla pravomocně zamítnuta, ochránce nyní předpokládá, že stavební úřad bude činit kroky k tomu, aby stejný přístup k osazování mříží uplatnil bez rozdílu ke všem vlastníkům bytů na území městské části. V opačném případě by se totiž paní H. mohla oprávněně domnívat, že přístup stavebního úřadu ke všem stavebníkům v dané věci není stejný, což ochránce nemohl akceptovat. Ochránce tedy očekává, že stavební úřad bude konat v intencích odpovědi tajemnice ÚMČ Prahy 6 a prověří legálnost mříží také v domech, které s objektem, kde bydlí stěžovatelka, sousedí. Za tím účelem požádal ochránce starostu Městské části Praha 6 o součinnost.

 

Starší díly Případu pro ombudsmana je možné zhlédnout prostřednictvím archivu České televize na www.ceskatelevize.cz

 

Vytisknout

Zpět na aktuality