AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Kontaminace

Kontaminace

V pátek 19. 9. v 18:25 hod vysílá ČT 1 další díl cyklu Případ pro ombudsmana (reprízu vysílá ČT 2 v pondělí 22. 9. ve 12.25). Díl nazvaný Kontaminace je o paní, jejíž pozemek je kontaminován ropnými látkami a která už několik let marně bojuje s úřady. Ty totiž opakovaně povolily nakládat s odpady firmě na sousedním pozemku, přestože podnikání této firmy přináší zdravotní rizika a poškozuje životní prostředí.

„Kontaminace“

Případ o kontaminované půdě, nerespektovaných znaleckých posudcích a žalobě proti Ministerstvu životního prostředí (spis. zn. VOP 965/2007).

Paní P. je bývalá zdravotní sestra v důchodu a už několik let jí život ztrpčuje firma na zpracování odpadů sídlící na sousedním pozemku. Cokoli se od té doby na pozemku paní P. urodí, je zdravotně závadné.

Paní P. se na ochránce obrátila se stížností na Krajský úřad Zlínského kraje, který vydal rozhodnutí o prodloužení povolení nakládání s odpady firmě Fe MARKET na sousedním pozemku navzdory tomu, že se zde likvidují i nebezpečné odpady a činnost firmy ohrožuje zdraví i životní prostředí. Paní P. přiložila i znalecký posudek, z něhož mj. vyplývalo, že v půdě na jejích pozemcích jsou několikanásobně překročeny limitní hodnoty nebezpečných a karcinogenních látek a v půdě poblíž pozemku firmy jsou tyto limity překročeny dokonce mnohanásobně. Znalec vyvodil, že zdrojem kontaminace je s vysokou pravděpodobností areál firmy Fe MARKET. Na stranu paní P. se postavila i obec Skaštice a odbor životního prostředí Městského úřadu Kroměříž.

Ochránce se proto obrátil na Krajský úřad Zlínského kraje s návrhem na obnovení řízení o vydání souhlasu firmě s nakládání s odpady, ale úřad to odmítl. Stejně neúspěšně skončily i podobné pokusy paní P. a obce Skaštice, když se odvolaly k Ministerstvu životního prostředí. Obě jejich odvolání ministerstvo zamítlo jako nepřípustná.

Vzhledem k tomu, že správní orgány – krajský úřad a ministerstvo – odmítly jakékoli snahy o revizi vydaného rozhodnutí, byly vyčerpány všechny možnosti, které nabízí správní řád a rovněž snahy ochránce nebyly úspěšné, rozhodl se ochránce k mimořádnému opatření. Obrátil se na nejvyšší státní zástupkyně s podnětem k podání žaloby ve veřejném zájmu.

4. 1. 2008 informovala nejvyšší státní zástupkyně ochránce, že byla k Městskému soudu v Praze žaloba k ochraně veřejného zájmu podána. Žalovaným úřadem je Ministerstvo životního prostředí, které jako nepřípustné zamítlo odvolání paní P. proti rozhodnutí krajského úřadu. Tím jí odebralo právo účastníka řízení, které zaručuje možnost hájit svá práva před správním orgánem. Podání žaloby nejvyšší státní zástupkyně zdůvodnila také tím, že provozovna přináší zdravotní rizika vyplývající zejména z kontaminace půdy, které se mohou dotknout řady občanů a poškodit životní prostředí.

http://www.ceskatelevize.cz/program/10169761487-22.09.2008-12:30-2-pripad-pro-ombudsmana.html?online=1 

 

Starší díly Případu pro ombudsmana je možné zhlédnout prostřednictvím archivu České televize na www.ceskatelevize.cz

Vytisknout

Zpět na aktuality