AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Katastr nemovitostí

V pátek 11. prosince vysílá ČT1 v 18:25 další díl z cyklu Případ pro ombudsmana. Repríza pořadu je zařazena do vysílání ČT2 v pondělí 14. prosince ve 12:25. Díl nazvaný „Katastr nemovitostí“ se týká poplatků za nahlížení do sbírky katastru nemovitostí. Jde o netypickou kauzu, v níž se ochránce nejprve zabýval rozporem vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního s katastrálním zákonem a následně vyjádřil nesouhlas s novelou katastrálního zákona.

Katastr nemovitostí

(Spisová značka: 4854/2008/VOP)

Na ochránce se obrátil pan Š. s upozorněním, že Katastrální úřad Praha 8 vyvěsil informaci o tom, že na základě novely vyhlášky českého úřadu zeměměřického a katastrálního o poskytování údajů z katastru nemovitostí se nahlížení do sbírky listin uskutečňuje poskytnutím kopie požadované listiny, a to za 20 Kč za stranu A4.

Pan Š. to považoval za neoprávněné inkasování peněz, kdy je mu vnucována kopie, kterou nechce. Navíc ani nemá možnost nahlédnout do listin, aby mohl určit, které strany potřebuje, a vyžádat si jen jejich kopie. Uvedl, že mu pracovnice katastrálního úřadu neumožnila nahlédnout do požadované smlouvy a sdělila mu, že buď za úhradu obdrží kopii celé smlouvy, nebo nic. Žádal proto ochránce, aby v této věci zajistil nápravu.

Protože má ochránce právo navrhnout změnu právní úpravy a podat Ústavnímu soudu návrh na zrušení podzákonného právního předpisu – v tomto případě zmíněné vyhlášky – rozhodl se věcí zabývat. Dospěl k závěru, že vyhláška je v rozporu s katastrálním zákonem, a požádal proto předsedu ČÚZK o vyjádření.

Předseda ČÚZK sice uznal rozpor vyhlášky se zákonem, ale zároveň ochránce informoval o tom, že v připravované novele katastrálního zákona je tento princip zpoplatnění také zahrnut. Přijetím zákona by se tedy vyhláška dodatečně legalizovala. Nutnost zpoplatnění obhajoval nedostatkem pracovníků, kteří nedokážou uspokojovat požadavky všech nahlížitelů a současně zajistit ochranu dokumentů, aby nedošlo k jejich poškození či odcizení, a rovněž zjistit ochranu osobních údajů v nich obsažených. Poukázal také na to, že alternativní řešení je projekt digitalizace sbírky listin připravený od roku 2004, na nějž však chybí finanční prostředky.

I přes námitky ochránce byla novela katastrálního zákona legalizující vyhlášku přijata poslanci a předána Senátu.

Ochránce konzultoval záležitost s dalšími odborníky. Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. Z Katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity rovněž označil novelu za nevhodnou, až nepřijatelnou, z důvodu výrazného a přitom nikoli nezbytného omezení přístupu veřejnosti ke katastru nemovitostí. Přitom veřejnost katastru je jednou ze základních a tradičních zásad evidenčních systémů o nemovitostech.

Ochránce se proto rozhodl pokusit zvrátit hlasování oslovením senátorů. Upozorňoval, že prosté nahlédnutí do listin není možné tímto způsobem zrušit, protože v řadě případů žadatel ani nemůže označit konkrétní listiny, o jejichž kopie by mohl žádat, aniž by do nich nejprve nahlédl. Podle názoru ochránce je novela uměle vytvořenou zábranou v přístupu k informacím, která je v rozporu se základními strategickými principy boje s korupcí a vytváří prostor pro možné zneužití.

Senát nicméně novelu zákona přijal.

Starší díly Případu pro ombudsmana je možné zhlédnout prostřednictvím archivu České televize na www.ceskatelevize.cz

 

Vytisknout

Zpět na aktuality