AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Kameny přes cestu

Kameny přes cestu

V pátek 14. března v 17.40 hod pokračuje na ČT1 nový cyklus pořadu Případ pro ombudsmana (repríza v pondělí 17. 3. ve 12.25 na ČT2). Díl nazvaný „Kameny přes cestu“ se věnuje případu stěžovatele, který se nemohl dostat na svůj pozemek, protože vlastník příjezdové cesty barikádou z kamení znemožnil průjezd.

„Kameny na cestě“

Příběh o uzavřené cestě (spis. zn. VOP 3820/2007).

Pan K. jednoho dne zjistil, že cesta k jeho pozemku je zatarasená hromadou kamení, které tam navršil vlastník příjezdové cesty, Mendelova lesnická a zemědělská univerzita v Brně. Aby se na svůj pozemek dostal, musel pan K. objíždět oblast 6 km lesem. Se stížností se obrátil na starostu úřadu městské části, jenže odtud mu přišla odmítavá odpověď. Úřad městské části mu napsal, že není kompetentní tuto záležitost řešit..

Pan K. ovšem zjistil, že veřejný ochránce práv vydal sborník Stanoviska 1 – Veřejné cesty, který nejen tuto problematiku shrnuje a objasňuje, ale informuje občany o právech a úřady o povinnostech. Ochránce publikaci vydal právě proto, že malé úřady často nevědí, že mají působnost i tzv. silničního správního úřadu, je jejich povinností mít přehled o existujících cestách na svém území a chránit přístup na ně.

Pan K. se tak dozvěděl, že má pravdu, když tvrdí, že problém uzavřené cesty patří do kompetence úřadu městské části. Pokud ji vlastník zatarasil a zneprůjezdnil bez souhlasu obecního úřadu, jde o stíhatelný přestupek.

Veřejný ochránce práv se po prostudování stížnosti obrátil na úřad městské části, vysvětlil mu působnost a upozornil, že pokud dojde k nepovolenému uzavření cesty a úřad proti tomu nic nepodniká, dopouští se nečinnosti ve svých zákonných povinnostech.

Po intervenci ochránce uznal tajemník úřadu pochybení a zajistil nápravu – lesní cesta byla opět zprůjezdněna.

 

Starší díly Případu pro ombudsmana je možné zhlédnout prostřednictvím archivu České televize na www.ceskatelevize.cz

Vytisknout

Zpět na aktuality