AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Případ pro ombudsmana: Kam s nimi

V pátek 4. 7. v 17:40 hod vysílá ČT 1 další díl cyklu Případ pro ombudsmana (reprízu vysílá ČT 2 v pondělí 7. 7. ve 12.25). Díl nazvaný Kam s nimi je o postupu vsetínských úředníků při vystěhovávání romských rodin. Polemický přístup úředníků k citlivé a složité problematice vyvolal nejen pozornost médií, ale také veřejného ochránce práv, který v této věci zahájil šetření z vlastní iniciativy.

„Kam s nimi“

Případ vystěhování romských rodin ve Vsetíně (spis. zn. VOP 339/2007).

Z domu na ul. Smetanova ve Vsetíně byly vystěhovány sociálně slabé romské rodiny – část do lokality Poschla ve Vsetíně, ale některé rodiny do obcí na Jesenicko, Prostějovsko a Uherskohradišťsko do domů, které předtím fyzicky neviděli a které si měli koupit.

Ochránce zahájil šetření z vlastní iniciativy a jednoznačně odmítl skutečnost, že Vsetín řešil svůj problém na úkor jiných obcí. Navíc tím rodinám zrušil veškeré sociální zázemí. Malé obce, kam rodiny vystěhoval, nemohou rodinám nabídnout pomoc ani práci a nemají k dispozici ani terénní pracovníky, projekty Úřadu práce pro nezaměstnané nebo dotace Úřadu vlády na integraci romské komunity, které má Vsetín.

Ne všechny vystěhované rodiny byly neplatiči, jak se Vsetín hájil. Typickým případem je rodina Tulejových, vystěhovaná do obce Čechy pod Kosířem.

Tulejovi nebyli neplatiči a neměli dluhy. Pouze tak byli mediálně i díky úředníkům označkováni, takže úřady mohou každý svůj vstřícný krok označovat jako „mimořádnou pomoc“, „nadstandardní pomoc“, „dobrou vůli“ a naopak rodině je vyčítán nevděk za snahu Vsetína, který to s nimi „myslí dobře“.

Tulejovi byli vystěhováni do domu, který předtím fyzicky neviděli, prodávajícímu – panu Budinskému – zaplatili a půjčku na dům řádně splácí. K převodu vlastnického práva k domu však nedošlo, protože dům je v havarijním stavu, za což vždy odpovídá vlastník. Stav domu je natolik kritický, že stavební úřad v Kostelci na Hané vede dokonce řízení o jeho odstranění. Vzhledem k tomu, že Tulejovi se za této situace odmítli stát vlastníky domu, kterému hrozí odstranění, a naopak pan Budinský trval na převodu vlastnictví, na přelomu roku 2007/2008 patovou situaci vyřešilo město Vsetín (Vsetínská příspěvková a investiční), tím, že dům od pana Budinského koupilo. Ihned poté odpojili Tulejovým elektřinu, přestože za ni rodina platila.

Starosta obce Čechy pod Kosířem se rodině od začátku snažil pomoci, ale možnosti malé obce jsou značně omezené. Tulejovi mají navíc stále trvalý pobyt ve Vsetíně a je tedy povinností Vsetína zajistit rodině náhradní bydlení.

Po mnoha jednáních mezi městem Vsetín, obcí Čechy pod Kosířem, veřejným ochráncem práv a zástupci Tulejových město Vsetín přislíbilo, že obnoví dodávky elektřiny a jako vlastník provede nezbytné rekonstrukční práce, aby dům nemusel být zbourán. Podmínkou je, že vlastnická práva budou převedena na rodinu Tulejových.

Případ rodiny Tulejových ukazuje na absolutní absenci koncepce řešení situace sociálně vyloučených občanů. Ukazuje také selhání úředníků, kteří by měli v rámci svých funkcí a projektů (např. projektu Úřadu vlády) usilovat o integritu romské komunity.

 

Starší díly Případu pro ombudsmana je možné zhlédnout prostřednictvím archivu České televize na www.ceskatelevize.cz

Vytisknout

Zpět na aktuality