Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Hluk a prach

Hluk a prach

V pátek 23. 5. v 17:40 hod vysílá ČT1 další díl cyklu Případ pro ombudsmana (reprízu vysílá ČT 2 v pondělí 26. 5. ve 12.25). Díl nazvaný Hluk a prach ukazuje, že obce nejsou schopny napravovat chyby způsobené nekoncepčním přístupem státu v dopravní politice. Výsledkem je pak zhoršování kvality života a poškozování majetku občanů.

„Hluk a prach“

Příběh o obtěžování hlukem a vibracemi z dopravy (spis. zn. VOP 2811/2007).

Veřejný ochránce práv opakovaně upozorňuje na vzrůstající počet stížností týkajících se problematiky zátěží z dopravy. Občané kriticky poukazují na hluk, zvýšenou koncentraci škodlivin, vibrace a otřesy způsobené přetížením nevyhovujících komunikací kamionovou dopravou. Právě s takovým problémem se na ochránce obrátil i pan Ž. z obce Kyšice na Plzeňsku, který poukazoval na neudržitelnou situaci v dopravě po komunikaci III/180 17 v obci, v jejímž důsledku dochází k poškozování nemovitostí občanů a k obtěžování pohody jejich bydlení. V tomto smyslu občané Kyšic předali v roce 2006 starostovi petici, v níž požadovali snížení tonáže a omezení frekvence průjezdů nákladních vozů.

Magistrát města Plzně i Krajský úřad Plzeňského kraje iniciativu a žádost občanů Kyšic odmítly s tím, že celá věc se vyřeší obchvatem, který je plánován v roce 2014. Aktuální dopravní zatížení související se zavážením blízkého kaolinového lomu je podle nich zanedbatelná.

S těmito závěry ochránce po prošetření případu nemohl souhlasit. Ukázalo se totiž, že frekvence dopravy a nákladu z lomu zanedbatelná není a ochránce proto žádal znovuotevření jednání o návrzích na dopravní omezení a důkladné prošetření dopravní zátěže. Záležitostí se začala zabývat i hygienická stanice.

Ochránce i po zohlednění finanční a časové náročnosti přípravy stavby obchvatu obce Kyšice označil za neakceptovatelný stav, kdy by řešení problémů občanů obce mělo být vázáno až na realizaci stavby v roce 2014. Ochránce zdůraznil, že je povinností správních úřadů, jako i vlastníka komunikace, zasadit se o to, aby negativní vlivy stávající dopravní zátěže byly eliminovány na nejnižší rozumně dosažitelnou míru.

Z případu je zřejmé, že ze vzniklé situace nelze vinit obec Kyšice, na jejíž představitele přitom v první řadě směřují stížnosti nespokojených obyvatel. Ochránce úřadům vytkl, že až na základě jím provedeného šetření došlo k prověření dopravy související s provozem blízkého lomu. Ochránce také podporuje návrh starostky obce Kyšice, aby se ještě před vybudováním obchvatu realizovalo propojení silnic s cílem odlehčit průjezdu obcí, a rovněž, pokud by se realizoval plánovaný železniční koridor s tunelem, aby se vytěžená zemina využila na vybudování protihlukového valu. Ochránce také podporuje projednání návrhů starostky obce Kyšice a veřejném jednání za účasti zástupců Magistrátu města Plzně a Krajského úřadu Plzeňského kraje.

 

Starší díly Případu pro ombudsmana je možné zhlédnout prostřednictvím archivu České televize na www.ceskatelevize.cz

 

Vytisknout

Zpět na aktuality