Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Fiktivní výživné

Na začátku tohoto případu stála otázka: "Jsou všichni sociálně potřební podvodníky?" Na příkladu matek samoživitelek, které z důvodu ochrany dítěte nechtějí zveřejnit jméno otce, lze dokázat, že tomu tak být nemusí a mnohdy vůbec není.

Fiktivní výživné

Spis.značka VOP 1716/2004

Ve čtvrtém dílu cyklu „obyčejných lidských příběhů“ přináší Česká televize příběh matky – samoživitelky, která se rozhodla z vážných osobních důvodů nepokračovat ve sporu o určení otcovství a odmítla do rodného listu uvést otce svého syna.

Zákon o veřejném ochránci práv umožňuje poslancům a senátorům, aby v případě, že to považují za účinné, postoupili ochránci podnět, s nímž se na ně občané obrátili. Této možnosti využila senátorka Jitka Seitlová a požádala ochránce o řešení potíží matky tříletého syna, která si stěžovala na postup odboru sociálních dávek městského úřadu. Ten jí do rozhodného příjmu pro výpočet opakované peněžité dávky sociální péče započítával tzv. „fiktivní výživné“. Úřad tak postupoval proto, že matka do rodného listu neuvedla otce svého syna a v probíhajícím sporu o určení otcovství vzala ze závažných osobních důvodů žalobní návrh zpět. Neuplatnění zákonného nároku na výživné u otce dítě úřad kvalifikoval jako nevyužití možnosti zvýšit si příjem vlastním přičiněním. Stěžovatelka tak byla krácena na dávce sociální péče o částku 500,- Kč měsíčně a byl jí vyčíslen přeplatek dávky za rok 2002.

Zástupkyně veřejného ochránce práv ve věci zahájila šetření, v němž dospěla k závěru, že úřad nepostupoval správně. Úřad se hájil tím, že tzv. „fiktivní výživné“ do rozhodného příjmu započítával na základě interní dohody s orgánem druhé instance. Toto pochybení bylo po projednání výsledků šetření zástupkyně veřejného ochránce práv s dotčenými úřady napraveno a neprávem vymožená finanční částka byla stěžovatelce vrácena. Do budoucna bylo pracovníkům odboru uloženo, aby při posuzování sociální potřebnosti občanů postupovali v souladu se závěry šetření zástupkyně veřejného ochránce práv.

Vytisknout

Zpět na aktuality