AKTUÁLNĚ: Připojte se na naši konferenci MŮJ ŽIVOT, MOJE VOLBA ANEB SEBEURČENÍ

Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Důchod pro Zdenka

Do kanceláře Veřejného ochránce práv byl doručen podnět paní Věry Rokytenské, matky Zdeňka Rokytenského, který je od dětství mentálně postižený. Paní Rokytenská si stěžovala na to, že jejímu synovi byl přiznán minimální invalidní důchod. Přestože Krajský soud v Hradci Králové rozhodl o tom, že Česká správa sociálního zabezpečení v Praze pochybila při výčtu jeho oprávněných nároků, nebyla rodina schopna několik let úřady přimět k plnění jejich povinností.

Důchod pro Zdenka

Spis. značka VOP 2309/2004

Příběh „Důchod pro Zdenka“, zvolený ČT pro další díl cyklu Případ pro ombudsmana, je vedle dílu „Jaký invalidní důchod“ (odvysílán 20. 9. 2005) dalším vzorovým příkladem podnětu z oblasti důchodového pojištění, neboť se žádostí o přezkoumání rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení v Praze ve věci důchodových dávek všech typů se občané na veřejného ochránce práv obracejí nejčastěji. V poslední době to jsou často případy, kdy občan nesplňuje potřebnou dobu pojištění, na což si velmi často stěžují ti, u nichž neočekávaně nastala sociální událost spočívající v částečné nebo úplné ztrátě pracovní schopnosti (např. úraz při havárii) a občan si z neznalosti zákonných důsledků či liknavosti neplatil sociální pojištění. V takových případech nemůže ochránce stěžovateli pomoci, stejně jako v případech, kdy invalidní důchod není přiznán na základě skutečnosti, že zdravotní stav žadatele je lékařem posouzen jako neodpovídající té které kategorii invalidního důchodu.

Jinak je tomu v případech obdobných podnětu, který byl podkladem pro devátý díl cyklu Případ pro ombudsmana. V tomto případě mohl ochránce svým zásahem efektivně pomoci, neboť šlo o nesprávné posouzení a zohlednění doby studia jako doby pojištění. Zdeňkova maminka se na ochránce obrátila v situaci, kdy se nehodlala smířit s opakovanými rozhodnutími České správy sociálního zabezpečení Praha, kterými byl jejímu synovi přesto, že soud v mezidobí rozhodl v jeho prospěch, přiznán plný invalidní důchod v minimální výši. Ochránce ze spisové dokumentace dospěl k závěru, že na rozdíl od úřadů soud řádně zjistil skutkový stav a Česká správa sociálního zabezpečení při hodnocení doby studia, resp. školní docházky, opakovaně pochybila. Teprve po zásahu ochránce své pochybení napravila a vydala nové, tentokrát správné rozhodnutí, které znamenalo cca trojnásobné zvýšení Zdeňkova důchodu.

Vytisknout

Zpět na aktuality