AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Doklady pro děti narozené v cizině

Doklady pro děti narozené v cizině

V pátek 6. 6. v 17:40 hod vysílá ČT 1 další díl cyklu Případ pro ombudsmana (reprízu vysílá ČT 2 v pondělí 9. 6. ve 12.25). Případ nazvaný Doklady pro děti narozené v cizině vypráví o tom, co všechno může potkat české občany pracující v zahraničí, když se jim tam narodí dítě.

„Doklady pro děti narozené v cizině“

Příběh o čekání na rodný list (spis. zn. VOP 3132/2007).

Od poloviny roku 2006 se zvýšil počet stížností na zdlouhavé vyřizování dokladů pro děti – české občany – narozené v cizině. Občané kritizovali neúměrně dlouhou dobu, která uplyne od podání žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR do vydání rodného listu dítěte. Osvědčení o státním občanství ČR vyřizuje Úřad městské části Praha 1 a teprve s ním je možné žádat zápis narození do zvláštní matriky, vedené Úřadem městské části Brno-střed, a vydání českého rodného listu. Rodný list je nutný k vydání cestovního pasu dítěti, aby se i s ním mohli rodiče vrátit do země, v níž žijí a pracují. Celý tento nezbytný administrativní proces trval přibližně tři čtvrtě roku.

Když se dítě – občan ČR – narodí v cizině, dostane cizozemský matriční doklad, který musí nechat rodiče přeložit úředně do češtiny. Aby se rodiče s dítětem mohli vrátit do ČR, musí jim konzulát vystavit jednorázový cestovní doklad, tzv. emergency pas, díky kterému se dítě dostane do republiky. Když ale rodiče v zahraničí pracují a chtějí se tam vrátit, může nastat problém, pokud se tam budou chtít vrátit i s dítětem. To totiž potřebuje cestovní pas, ale ještě předtím rodný list, jehož vystavení trvalo neúměrně dlouho.

V lednu 2007 se manželům S. pracujícím v Lucembursku, narodila dcera. 1. února požádali prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR české úřady o ověření českého státního občanství své dcery, přidělení rodného čísla a vydání rodného listu. Předložili všechny potřebné doklady, které na konzulátě ověřili. Ani po pěti měsících však české úřady nevyřídily žádnou z jejich žádostí. Tato situace s sebou nesla závažné dopady na soukromí a znemožňovala jim s dcerou cestovat. Vzhledem k tomu, že dcera nabyla v okamžiku narození státní občanství ČR, manželé S. se domnívali, že jsou porušována jejich Ústavou zaručovaná práva a svobody.

V červnu 2007 se případem začala zabývat zástupkyně veřejného ochránce práv, která zjistila, že k systémovému řešení celé problematiky je nutná koordinace několika resortů. V říjnu proběhlo jednání se zástupci všech dotčených úřadů a ministerstva vnitra. Ministr Langr pak v prosinci zástupkyni ochránce informoval, že situace je již stabilizována, osvědčení o státním občanství jsou vydávána do 10 dnů a také rodný list na zvláštní matrice je vyřízen do 10 dnů. Čeští občané, kterým se v zahraničí narodí dítě, by se tak neměli ocitnout v situaci manželů S. Doklady pro děti by měly být vydávány v podstatně kratších lhůtách, aby se rodiče i s dítětem mohli vrátit z ČR do země svého nynějšího působení podle potřeby.

 

Starší díly Případu pro ombudsmana je možné zhlédnout prostřednictvím archivu České televize na www.ceskatelevize.cz

 

Vytisknout

Zpět na aktuality