Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Dávky pomoci v hmotné nouzi

V pátek 12. 11. vysílá Česká televize na ČT1 v 18:25 jedenáctý díl cyklu Případ pro ombudsmana (repríze v pondělí 15. 11. ve 12:25 na ČT2). Díl nazvaný Dávky pomoci v hmotné nouzi poukazuje na nedostatky zákona z pohledu nedostupné, přitom zákonem předpokládané, veřejné služby, a z pohledu výrazného znevýhodnění invalidních občanů.

Spis VOP 3506/2009V únoru letošního roku vyzval ochránce poslance, aby souhlasili se změnou zákona o pomoci v hmotné nouzi s tím, že zákony přijímané volenými zástupci v demokratickém státě nesmí směřovat proti zájmům občanů. Vyzval proto poslance, aby nezapomínali na lidi, kteří se díky jejich rozhodování ocitají prakticky bez prostředků.

Ochránce se problematikou dopadu zákona o pomoci v hmotné nouzi začal zabývat na základě podnětu pana K.V. z Ostravy, který upozorňoval, že od 1. 6. 2009 by měli lidé, kteří pobírají příspěvek hmotné nouze, odpracovat 20-30 hodin v rámci dobrovolnické práce nebo institutu veřejné služby na základě smlouvy s obcí. Zákon však obcím neukládá povinnost takovou smlouvu se zájemci uzavřít.

Pan K. V. uváděl, že například v Ostravě je podle informací Odboru sociálních věcí a zdravotnictví evidováno 3 824 osob, které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, ale veřejnou službu organizují městské obvody jen pro 178 lidí. Pokud si ti ostatní nenajdou nějakou dobrovolnickou službu nebo brigádu, dávka pomoci v hmotné nouzi se jim sníží na existenční minimum (2020 Kč).

Ochránce v této souvislosti upozornil poslance také na skutečnost, že právní úprava dopadá ještě tvrději na osoby plně invalidní bez nároku na důchod. Nemohou totiž pracovat z důvodu svého zdravotního postižení, takže nemají vůbec možnost dosáhnout plné výše dávky pomoci v hmotné nouzi. Ještě navíc se snížením dávky pomoci v hmotné nouzi přijdou také o příspěvek na dietní stravování, což může vést k dalšímu zhoršení jejich zdravotního stavu.

Náprava takto tvrdé právní úpravy byla jednou  z posledních aktivit již zesnulého ombudsmana Otakara Motejla vůči Sněmovně a v součinnosti s MPSV se mu podařilo přijetí rozumné novely zákona prosadit.

Starší díly cyklu Případ pro ombudsmana je možné zhlédnout v archivu České televize na www.ceskatelevize.cz 

Vytisknout

Zpět na aktuality