AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Bydlení nad restaurací

V pátek 17. 12. vysílá Česká televize na ČT1 v 18:25 poslední díl šestého cyklu pořadu Případ pro ombudsmana (repríze v pondělí 20. 12. ve 12:25 na ČT2). Díl nazvaný Bydlení nad restaurací vypráví o problému obtěžování nadměrným hlukem z restaurace a o průtazích při provedení nezbytných stavebních úprav k jeho odstranění.

Spis VOP 322/2010

V lednu 2010 se na veřejného ochránce práv obrátil pan Č. z Prahy. Bydlí v bytě přímo nad restaurací-pivnicí otevřenou každý den do 01:00 hod. Strop restaurace není dostatečně izolován a už v roce 2003 zjistila Hygienická stanice hl. města Prahy překračování zákonných limitů. Dodnes však nedošlo k odhlučnění prostor, jejichž vlastníkem je Městská část Praha 6 (pronajímá je provozovateli restaurace).

Až v červnu 2006 vydal stavební úřad Prahy 6 rozhodnutí o nařízení nezbytných úprav stavby k odstranění pronikání hluku do dalších bytů. Nic se však nedělo, ÚMČ se dopouštěl průtahů při vydávání a výkonu rozhodnutí. Až dva roky po vydání rozhodnutí přistoupil ÚMČ v roce 2008 k výzvě k provedení úprav. K odhlučnění však stále nedošlo a až dosud úřad nepřistoupil k nařízení výkonu rozhodnutí (exekučnímu výkonu, kdy úřad provede potřebné úpravy a náklady pak vymáhá). Mezní lhůta pro nařízení exekuce uplyne v září 2011.

Ochránce rovněž kritizoval nečinnost Hygienické stanice hl. města Prahy ve výkonu zdravotního dozoru. Hygienická stanice sice na počátku kauzy provedla měření hluku a přiměla provozovatele k přijetí některých opatření ke snížení hluku, ale po převzetí věci stavebním úřadem byla dále nečinná. Podle ochránce měla případ i nadále sledovat, protože není možné, aby provozovatel restaurace po dobu více než šesti let ohrožoval veřejné zdraví a hygienická stanice mu ani neuložila pokutu nebo dokonce nezastavila provoz restaurace do doby, než odstraní závady.

Ochránce jako opatření k nápravě žádal ÚMČ Praha 6 o provedení výkonu svého rozhodnutí o nařízení nezbytných stavebních úprav, případně aby úřad podal návrh soudu na výkon rozhodnutí. Hygienickou stanici ochránce žádal, aby zahájila s provozovatelem restaurace řízení o porušení povinností stanovených zákonem o ochraně veřejného zdraví, jehož výsledkem bude buď uložení sankce nebo pozastavení provozu restaurace do doby odstranění závad.

Starší díly cyklu Případ pro ombudsmana je možné zhlédnout v archivu České televize na www.ceskatelevize.cz 

Vytisknout

Zpět na aktuality