Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Boj o halu

Příběh rodiny soukromého zemědělce Jana Krejcara z malé osady Příložany na Třebíčsku, kterému veřejný ochránce práv pomohl k vydání stavebního povolení na stavbu haly pro zemědělské stroje.

Boj o halu

Spis. značka VOP 5960/2001

V závěru roku 2001 se na ochránce obrátil soukromý zemědělec s podnětem, v němž žádal prošetření postupu stavebního úřadu při vydání územního rozhodnutí na stavbu víceúčelové haly pro zemědělské stroje. Již z doručených listin bylo zřejmé, že stavební úřad nedodržel zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí a byl nečinný. Stavba haly přitom byla v souladu se schválenou urbanistickou studií obce a stěžovatel ji chtěl postavit na vlastním pozemku. V rámci šetření oslovil ochránce tajemníka městského úřadu a vedoucí stavebního úřadu, průtahy byly odstraněny a bylo vydáno územní rozhodnutí ve prospěch stěžovatele.

V roce 2003 se na veřejného ochránce práv obrátil znovu. Tentokrát byl nucen řešit další právní problémy v souvislosti s ochranným pásmem kravína, které se někteří sousedé snažili v rámci obnovy řízení zpochybnit a následně zrušit. Po provedeném šetření ochránce stěžovateli sice sdělil, že rozhodnutí o zřízení pásma hygienické ochrany kravína je třeba považovat za pravomocné a platné, ovšem s tím, že stavební úřad si musí opatřit důkazy ve vztahu k určení počátku běhu lhůty pro podání návrhu na povolení obnovy řízení. V tomto případě totiž ochránce zjistil, že spis obsahuje rozdílná vyjádření stěžovatele a sousedky o tom, zda se o vyhlášení ochranného pásma dozvěděla na zasedání zastupitelstva či nikoliv. Přitom určení počátku běhu lhůty pro podání návrhu na povolení obnovy řízení, tj. okamžiku, kdy se sousedka, která s ochranným pásmem nesouhlasila, o vydání rozhodnutí o zřízení pásma hygienické ochrany dozvěděla, mělo být pro další postup stavebního úřadu ve věci klíčovou otázkou. Ochránce stěžovateli doporučil, aby u stavebního úřadu uplatnil požadavek na prověření skutečnosti, zda lhůta pro podání návrhu na obnovu řízení nebyla zmeškána.

Vytisknout

Zpět na aktuality