AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Bilance obyvatel jedné obce

V pátek 15. 10. vysílá Česká televize na ČT1 v 18:25 sedmý díl cyklu Případ pro ombudsmana (repríze v pondělí 18. 10. ve 12:25 na ČT2). V díle nazvaném Bilance obyvatel jedné obce ochránce pomáhal obci Kuřimská Nová Ves, která vinou špatných údajů o počtu obyvatel přišla o peníze.

Spis VOP 755/2008

Na veřejného ochránce práv se obrátila starostka obce Kuřimská Nová Ves, když zjistila, že od roku 2005 do roku 2008 včetně Český statistický úřad nesprávně vykazuje počet trvale žijících obyvatel v obci. Tento údaj je nesprávný o 30 lidí, které ČSÚ vůbec fyzicky nevykazuje v bilanci obyvatelstva.

Snížený počet obyvatel má za následek také snížení daňových příjmů. Každá obec totiž dostává podle počtu obyvatel k 1. lednu podíl na celostátním výnosu určitých daní. Tento podíl je stanoven každoročně vyhláškou Ministerstva financí ČR vydávanou v dohodě s Českým statistickým úřadem.

V roce 2005 měla obec Kuřimská Nová Ves 126 stálých obyvatel a navíc zde bylo hlášeno k pobytu dalších 33 Ukrajinců. Ty však Český statistický úřad do bilance nezavedl. Obec měla tedy fakticky 159 obyvatel, ale podle statistiky k datu 1. 1. 2006 jen oněch původních 126 obyvatel. V následujícím období se cizinci z obce postupně odstěhovali a Český statistický úřad, přestože je předtím nepřičetl, nyní je naopak začal odečítat, takže v bilanci obyvatelstva k 1. 1. 2007 uváděl ČSÚ u obce Kuřimská Nová Ves pouhých 93 obyvatel. Obci tak chybou ve statistice zmizela čtvrtina obyvatel a o to méně peněz dostala od státu.

Starostka obce marně žádala o nápravu. Ministerstvo financí jí vysvětlilo, že je pro ně závazný počet obyvatel podle bilance ČSÚ. ČSÚ pak označil stížnost starostky za neopodstatněnou s tím, že chybu nezpůsobil Český statistický úřad. Bilance počtu obyvatel se zpracovává jedenkrát ročně a data o cizincích pocházejí z registru Cizineckého informačního systému (CIS) provozovaného Ředitelstvím služby cizinecké a pohraniční policie. Podle ČSÚ mohlo k chybě dojít tak, že místně příslušné pracoviště cizinecké policie zaneslo přistěhování cizinců do elektronické evidence až poté, co proběhl export dat pro ČSÚ.

Ochránce však šetřením zjistil, že údaje o cizincích byly Českému statistickému úřadu poskytovány 1x měsíčně a pro úplnost a případnou kontrolu pak ještě 1x ročně vždy k 31. 12. Podle těchto údajů měla mít obec Kuřimská Nová Ves k 1. 1. 2006 159 obyvatel (nikoli v bilanci uvedených 126) a k 1. 1. 2007 123 obyvatel (místo uvedených 93). Podle modelového výpočtu ministerstva financí tak přišla obec v roce 2006 a 2007 přibližně o čtvrt milionu korun

Podle zákona o státní statistické službě zpracovává statistiku stavu a pohybu obyvatelstva Český statistický úřad. Ostatní státní orgány jsou povinny mu poskytovat podle povahy své činnosti statistické údaje. Český statistický úřad nejen sleduje dodržování této povinnosti, ale může ukládat i sankce za její porušení. Podle veřejného ochránce práv se proto ČSÚ nemůže zbavit odpovědnosti za zveřejnění chybné statistické informace konstatováním, že mu patrně některý z povinných státních orgánů poskytl chybné údaje, případně mu potřebné údaje neposkytl vůbec.

Vysvětlení Českého statistického úřadu, že údaje byly dostupné jen z jednoho zdroje (cizinecká policie) a nebylo tedy možné jejich srovnání, ochránce neakceptoval. Údaje poskytnuté z Cizineckého informačního systému Policie ČR byly pouze jedním ze zdrojů dat při sestavení bilance obyvatel obce. K chybě na straně ČSÚ došlo naopak při sumarizaci údajů o českých občanech a cizincích z různých zdrojů.

Ochránce proto navrhl, aby Český statistický úřad poskytl obci náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, pokud obec nárok na náhradu škody uplatní.

Vytisknout

Zpět na aktuality