Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Případ pro ombudsmana: Asanace skládky

V pátek 17. 9. vysílá Česká televize na ČT1 v 18:25 třetí díl šestého cyklu pořadu Případ pro ombudsmana (repríze v pondělí 20. 9. ve 12:25 na ČT2). V dílu nazvaném Asanace skládky veřejný ochránce práv řeší dlouhodobé nelegální skladování odpadu, nečinnost úřadů a průtahy v řízení.

Spis VOP 4606/2007

Na ochránce se obrátil starosta obce Líšnice u Mohelnice s žádostí o prošetření postupu Městského úřadu Mohelnice, který povolil změnu stavby – rekultivace skládky TKO Újezd-Líšnice. Starosta uvedl, že rekultivace skládky byla původně nařízena městu Mohelnice referátem životního prostředí Okresního úřadu Šumperk v roce 1993 z důvodu zjištěného znečištění podzemní vody. Okresní úřad i MěÚ Motehlice pak ve svých rozhodnutích stanovily, že do lokality už se v průběhu rekultivace nebude navážet další odpad. Starosta obce Líšnice však uvedl, že ve skutečnosti ale byla tato lokalita od roku 1997 dál využívána k ukládání nejrůznějšího dopadu společností, která měla s městem Mohelnice smlouvu na svoz odpadu. Město Mohelnice si přitom tento pozemek pronajalo až do roku 2008 od obce Líšnice za účelem provedení rekultivace. Místo toho ho ale protiprávně užívalo k navážení odpadu.

Zástupkyně ochránce po šetření konstatovala, že zákaz dalšího navážení jakéhokoli odpadu byl výslovně stanoven jak v rozhodnutí Okresního úřadu v Šumperku, tak i ve stavebním povolení ke stavebním úpravám a asanaci skládky, vydaném Městským úřadem v Mohelnici. V letech 1997 – 2003 tak docházelo ze strany města Mohelnice ve spolupráci s podnikatelem ke skrytému skládkování.

Vytisknout

Zpět na aktuality