Zveřejněno Tisková zpráva

Při zrušení zaručené mzdy podle ombudsmana hrozí, že mnozí zaměstnanci nedostanou spravedlivou odměnu

V připomínkách k navrhované změně zákoníku práce se veřejný ochránce práv postavil za zachování institutu takzvané zaručené mzdy. Ta představuje nejnižší možnou odměnu pro jednotlivé profese. Začíná na minimální mzdě a roste podle toho, jak složitou, odpovědnou a namáhavou práci lidé dělají. Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní navrhlo dvě možné varianty změny zákoníku práce. Podle té první by se výpočet zaručené mzdy pouze upravil a místo 8 skupin prací by zůstaly 4. Druhá varianta počítá, že by se zaručená mzda úplně zrušila. To by ale podle ombudsmana vedlo ke snížení mezd a platů části zaměstnanců.

Zvlášť negativně by zrušení zaručené mzdy dopadlo na zaměstnance v platové sféře. Ombudsman v připomínkách upozornil, že tarifní plat mnohých zaměstnanců ve veřejných službách a správě je pod nejnižší úrovní zaručené mzdy a zaměstnavatel jim nyní podle zákona rozdíl doplácí. Pokud by ale prošlo zrušení zaručené mzdy, už by zaměstnavatelé tuhle povinnost neměli.

„Pro řadu zaměstnanců v platové sféře by tedy zrušení zaručené mzdy znamenalo snížení platu a často i srovnání jeho výše se zaměstnanci v nižších platových třídách, kteří vykonávají méně kvalifikované a méně odpovědné práce,“ popsal ombudsman Stanislav Křeček s tím, že by tito lidé nebyli spravedlivě odměňováni podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti jejich práce, obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků.

„Předkladatel dále argumentuje, že zrušení zaručené mzdy bude znamenat snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů. To je jistě pravda, ale snižování administrativní zátěže by nemělo jít na úkor přiměřeného mzdového či platového ohodnocení zaměstnanců, které je důležitější hodnotou,“ doplnil ombudsman.

Nesouhlasí ani s argumentem, že by se zrušením zaručené mzdy otevřel prostor pro kolektivní vyjednávání. I po změně zákoníku práce podle první varianty navrhované MPSV by se zaručená mzda stejně jako dosud vztahovala pouze na zaměstnance, kteří nemají mzdu určenou kolektivní smlouvou.

Slovníček pojmů

Mzda je odměna za práci v pracovním poměru. Zahrnuje všechny složky odměny poskytnuté zaměstnanci za výkon práce, ať už jde o takzvanou základní mzdu nebo o její pohyblivé složky, jako jsou různé provize, odměny nebo bonusy.

Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnancům v pracovním poměru k zaměstnavateli, který využívá zcela nebo převážně veřejné zdroje, jako jsou prostředky ze státního rozpočtu, z ostatních veřejných rozpočtů nebo z veřejného zdravotního pojištění. Plat není možné určit jiným způsobem, v jiném složení a jiné výši, než umožňují právní předpisy -

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu. Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda.

Zaručená mzda je nejnižší možná mzda nebo plat pro jednotlivé práce podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Vláda stanoví nařízením nejnižší úroveň zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, a pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat.

Zdroj: https://ppropo.mpsv.cz/ 

Vytisknout

Zpět na aktuality