AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Tisková zpráva

Představitelé UNICEF jednali s ombudsmanem o pomoci ukrajinským dětem v Česku

Náměstek regionální ředitelky UNICEF pro Evropu a střední Asii Philippe Cori představil veřejnému ochránci práv možnosti Dětského fondu OSN při zvládání výzev spojených s příchodem lidí zasažených válkou na Ukrajině. Většina příchozích jsou právě děti a jejich příbuzné. UNICEF bude v příštích třech letech poskytovat podporu České republice i dalším zemím přijímajícím lidi zasažené válkou. Veřejný ochránce práv je spolu s ministerstvy a zástupci regionálních samospráv pro UNICEF jednou z klíčových institucí, která dokáže identifikovat, kam a v jaké podobě by měla pomoc ukrajinským dětem směřovat.

UNICEF chce podporovat již existující vládní nebo regionální systémy pomoci i aktivity neziskových organizací. Ombudsman se proto se zástupci UNICEF dohodl, že připraví přehled témat, na která by se z jeho pohledu v souvislosti s příchodem již sta tisíc dětí a jejich rodin nemělo zapomenout. Vytvoří také seznam organizací, které v jihomoravském regionu i celé republice lidem přicházejícím z Ukrajiny pomáhají. „Pro nás je podobná záruka nesmírně důležitá, pomůže nám identifikovat důvěryhodné organizace a projekty, které podpoříme,“ vysvětlil na schůzce náměstek regionální ředitelky UNICEF Phillipe Cori a dodal, že Dětský fond OSN je připravený nabídnout například i školení zaměřená na ochranu dětí nebo prevenci vykořisťování a obchodu s lidmi (human trafficking).  

Česká republika nemá na rozdíl od Polska nebo Slovenska národní lidskoprávní organizaci pro děti, takzvaného dětského ombudsmana. Česko jako jeden z posledních států v Evropě dosud dětského ombudsmana nezřídilo. Právě v dnešních dnech, kdy většinu uprchlíků tvoří děti, se o to více ukazuje, že podobná instituce u nás chybí. Veřejný ochránce práv se snaží dětem pomáhat v rámci své zákonné působnosti „Ta se ovšem vztahuje především na kontrolu jednání úřadů, možnosti řešit systémové otázky jsou tak omezené, a to i personálně nebo finančně.“ připomněl na jednání se zástupci UNICEF ombudsman Stanislav Křeček.

Ombudsman zároveň popsal, jak se Kancelář veřejného ochránce práv zapojila do pomoci příchozím. Zaměstnanci Kanceláře pomáhají s registrací Ukrajinců na brněnském odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra i v Krajském asistenčním centru pomoci na brněnském výstavišti. Zorganizovali mezi sebou také sbírku hraček a svačinek pro děti čekající na registraci. Přímo v Kanceláři je pak každý den k dispozici některý z právníků specializujících se na cizinecké právo. Tito odborníci jsou připraveni pomoci příchozím s řešením složitějších problémů spojených s pobytem v Česku.

Od začátku války přináší ombudsman na webu přehled důležitých odkazů a informací v ukrajinštině. Upozorňuje na nebezpečí vykořisťování a obchodu s lidmi. Vytvořil také několik speciálních letáků včetně otázek a odpovědí přímo pro děti

Několika ukrajinským dětem nabídne Kancelář ombudsmana místo ve své dětské skupině. Plánuje přijmout i ukrajinsky mluvící posilu, aby děti mohly snadněji překonat jazykovou bariéru.

Ombudsmani států Visegrádské čtyřky ve společném prohlášení již dříve upozornili, že právě jejich země pravděpodobně přijmou největší množství uprchlíků z Ukrajiny a státy musí být připravené lidem prchajícím před válkou pomoci: „Jako ombudsmani těchto států se domníváme, že je naší právní i morální povinností poskytnout účinnou a včasnou podporu a pomoc ukrajinským občanům a všem lidem prchajícím z válkou zmítané Ukrajiny na naše území, se zvláštním zřetelem na nejzranitelnější skupiny osob, jako jsou děti, starší osoby, osoby se zdravotním postižením nebo těhotné ženy,“ uvádějí v prohlášení ombudsmani z Polska, Česka a Maďarska spolu se slovenskou ombudsmankou.

Vytisknout

Zpět na aktuality