AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Představitelé ombudsmanských institucí států Visegrádské čtyřky ve společném prohlášení zdůraznili, že jakékoli rozšíření jejich pravomocí vyžaduje odpovídající financování a personální zajištění

Společnou deklaraci inicioval polský ombudsman Marcin Wiącek jako letošní hostitel každoročního setkání ombudsmanů států V4. S postupným rozšiřováním mandátu mají zkušenosti ombudsmani ve všech čtyřech zemích. Například slovenský ombudsman aktuálně začíná dohlížet nad právy lidí omezených na osobní svobodě. V Česku zase připravovaná novela zákona o veřejném ochránci práv počítá se zřízením dětského ombudsmana a předpokládá, že by veřejný ochránce práv vykonával i mandát takzvané národní lidskoprávní instituce (NHRI).

„Orgány veřejné moci, které jsou primárně odpovědné za rozpočty ombudsmanských institucí, musí vzít v úvahu, že přidělení nových úkolů našim institucím bez odpovídajícího navýšení zdrojů výrazně omezuje naši schopnost poskytovat účinnou pomoc osobám v nouzi,“ uvedli ve společném prohlášení ombudsmani z Polska, Maďarska a Slovenska a zástupce veřejného ochránce práv Vít Alexander Schorm.

Potvrdili také svůj závazek chránit lidská a občanská práva a svobody v souladu s ústavami a vnitrostátními právními předpisy stejně jako s mezinárodním právem. Za důležitou součást své práce považují zvyšování povědomí o lidských právech mezi veřejností. „S uspokojením sledujeme, že veřejnost uznává ombudsmany jako organizace s potřebnými odbornými znalostmi a autoritou, takže nás vnitrostátní zákonodárci považují za schopné převzít tyto nové úkoly. Současně jsme si plně vědomi povinností, které jsou s těmito dalšími úkoly spojeny,“ sdělili představitelé ombudsmanských institucí v prohlášení.

Během konference ve Vratislavi se zaměřili především na oblasti rovného zacházení a předcházení mučení a také na vztahy ombudsmanských institucí s justicí. Zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm například popsal, jaké těžkosti přináší nedostatek soudních znalců. S podobnými problémy se podle polského ombudsmana potýká i tamní justice. Příští ombudsmanské setkání se uskuteční za rok na Slovensku.

Vytisknout

Zpět na aktuality