AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Tisková zpráva

Pracovní setkání – podpora lidí s postižením v zaměstnání

Ve středu 3. března uspořádaly zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková, organizace Rytmus a Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením pracovní on-line setkání, které se věnovalo tématu podpory lidí s mentálním postižením v zaměstnání. Na setkání byly prezentovány závěry výzkumů ombudsmana, které se věnovaly možnostem pracovního uplatnění klientů žijících v DOZP a lidí s postižením ve veřejném sektoru. Na setkání byla diskutována metoda podporovaného zaměstnání, která přispívá k zaměstnávání lidí s mentálním postižením na běžném trhu práce, a byly zde také probírány zkušenosti samotných zaměstnavatelů.

Zástupkyně ombudsmana v úvodním slovu konstatovala, že “i přes jasné povinnosti plynoucí České republice z mezinárodní Úmluvy není situace u lidí s postižením na poli práce a zaměstnávání zdaleka ideální. Ne jinak je tomu u lidí s mentálním postižením v oblasti jejich podpory získávat příležitosti na otevřeném trhu práce.” Ze samotného výzkumu ombudsmana pak vyplynulo, že pouze 13 % klientů DOZP v produktivním věku má zaměstnání. Většina zaměstnaných klientů DOZP (67 %) pak vykonává pouze pomocné práce s nízkou kvalifikací – úklid, pomocné práce v kuchyni či prádelně) Polovina z nich pracuje přímo pro DOZP a neopouští tak stěny zařízení. 

Z pohledu zaměstnavatelů ve veřejném sektoru je například limitující, že téměř polovina budov je pro lidi s postižením nepřístupná. Lidem s postižením chybí v pracovních inzerátech bližší specifikace pracovního prostředí a vykonávané práce a problematický bývá také samotný průběh výběrových řízení. Lidé například raději tají své postižení, pokud není viditelné, aby zvýšili své šance na přijetí do zaměstnání. 

“Samotnou publikací výzkumů naše práce nekončí. Jako zástupkyně ombudsmana plánuji v tomto roce navazující aktivity – vydám doporučení pro domovy pro osoby se zdravotním postižením, kde se chci podrobněji věnovat i právu na práci jako součásti nezávislého způsobu života, a vydám také doporučení pro zaměstnavatele ve veřejném sektoru. Mám totiž za to, že veřejný sektor by měl jít v otázce inkluze, přístupnosti a přiměřených úprav pro zaměstnance s postižením vzorem,” řekla na setkání zástupkyně ombudsmana.  

„Pro Rytmus je důležité, aby lidé, kteří se nějakým způsobem starají o lidi se zdravotním postižením, ať už jsou to rodiče, veřejní opatrovníci, sociální pracovníci DOZP nebo z chráněného bydlení, věděli, že i člověk s mentálním postižením má dostat příležitost pracovního uplatnění a udělat všechno pro to, aby tu příležitost dostal. Z naší dlouholeté praxe víme, že pokud se s člověkem se zdravotním postižením adekvátně a individuálně pracuje a pokud se podaří vytipovat dobré pracovní místo a podmínky, tak je pracovní uplatnění na běžném otevřeném trhu práce možné,“ říká Jana Gajdošová, vedoucí pobočky organizace Rytmus v Brně. 

„Lidé s mentálním postižením chtějí pracovat a být i finančně samostatnější. Pokud mají příležitost žít život dle svých představ – tak se cítí respektováni jako aktivní občané. Mohou přispět do společnosti jako ostatní. Příklady dobré praxe tu již dávno jsou v soukromém sektoru. Veřejná správa ještě zdaleka nevyužila jejich potenciál. Lidé s mentálním postižením mohou pracovat na vytváření srozumitelných textů, hodnotit přístupnost orientačního systému ve velkých administrativních budovách nebo být součástí systému kvalitních sociálních služeb. Tito lidé mají jedineční pohled na svět a při jejich zapojení do společnosti můžeme být celkem kreativní,“ říká Camille Latimier, ředitelka SPMP ČR a členka poradního orgánu ombudsmana.

Záznam z on-line pracovního setkání:
https://www.youtube.com/watch?v=XXXz6qa5aho

Vytisknout

Zpět na aktuality