AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Pozor na limity ošetřovného

Poskytování ošetřovného má svá úskalí, kterého by si měli být rodiče ošetřující nemocné dítě vědomi. Zákon nepřipouští možnost, že by na sebe doba nutného ošetřování bezprostředně navazovala, tj. že by onemocnění následovala hned za sebou. Pokud k tomu dojde, je doba ošetřování považována jednu souvislou a ošetřovné je vypláceno jen za limitovaný počet dnů.

Přesvědčila se o tom matka samoživitelka, jejíž malá dcera onemocněla angínou a dětská lékařka vystavila matce rozhodnutí o potřebě ošetřování (OČR) na dobu 14 dnů. Ke konci léčby ale u holčičky propukly plané neštovice, které si vyžádaly další více než dva týdny léčby a domácího ošetřování.

Dětská lékařka potvrdila, že je ošetřování holčičky nezbytné. Matka žije s dcerou sama a nebyl nikdo jiný, kdo by se o ni v nemoci staral, musela s ní zůstat doma. Za druhou část OČR jí však okresní správa sociálního zabezpečení nepřiznala ošetřovné, takže zůstala zcela bez příjmů a jako samoživitelku ji to dostalo do tíživé situace.

Podle zákona o nemocenském pojištění má na ošetřovné nárok zaměstnanec, který z důvodu ošetřování jiného člena domácnosti nemůže vykonávat práci. Maximální délka pro přiznání ošetřovného je 9 kalendářních dnů, u osamělých zaměstnanců je to 16 dnů. V tomto konkrétním případě na sebe dny ošetřování bezprostředně navazovaly. Z hlediska nemocenského pojištění tak trvala potřeba ošetřování nepřetržitě, pouze se v průběhu změnila diagnóza. Okresní správa sociálního zabezpečení tak přiznala matce ošetřovné v rozsahu 16 kalendářních dnů od počátku vystavení rozhodnutí lékaře o potřebě ošetřování dítěte. Pokud by lékař původní ošetřování ukončil, matka nastoupila zpět do práce a teprve poté by vznikla nová potřeba ošetřování, ode dne vystavení nového OČR lékařem by zase začala běžet i nová 9denní, resp. 16denní podpůrčí doba.

Orgán sociálního zabezpečení postupoval podle ochránkyně v souladu s právní úpravou a nelze mu nic vytknout. Rodiče by si ale měli být vědomi toho, že poskytování ošetřovného má tyto limity. Zákon nevylučuje, aby ošetřující lékař rozhodl o potřebě ošetřování vícekrát za měsíc z důvodu různých diagnóz, a vždy se ošetřovné vyplácí za 9, resp. 16 dnů. Jestliže ale na sebe ošetřování bezprostředně navazuje, ošetřované se vyplácí jen jednou.

Ochránkyně doporučila stěžovatelce požádat ministryni práce a sociálních věcí o odstranění tvrdosti zákona. Jde o mimořádné řízení a na odstranění tvrdosti není právní nárok. Je na ministryni, jak vyhodnotí okolnosti každého jednotlivého případu, zda žádosti vyhoví.

Vytisknout

Zpět na aktuality