Zveřejněno Tisková zpráva

Posilování přístupnosti voleb pro lidi s postižením

Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková jednala ve středu 10. února se zástupci Ministerstva vnitra ohledně přístupnosti voleb pro lidi s postižením. Tématem byla přístupnost volebních místností, informování o konání voleb přístupnou formou, vzdělávání volebních komisí nebo otázka omezení svéprávnosti v oblasti volebního práva. Ministerstvo přislíbilo v jednotlivých oblastech zlepšení. Již v minulosti se nám společně podařilo zajistit například informace o volbách ve znakovém jazyce.

“Během jednání jsme diskutovali například opakující se problém týkající se nepřístupnosti mnohých volebních místností pro lidi s postižením. Zákon neukládá obcím, aby při zřizování volební místnosti dbaly na bezbariérovost. Často se stává, že se lidé pohybující se na vozíku do volební místnosti nedostanou. Musí pak volit v nedůstojných podmínkách před volební budovou do přenosné volební schránky, případně doma. Lidé sice můžou využít volebního průkazu a volit v jiném volebním okrsku, ale to nepomůže, pokud nemají přehled o tom, které okrsky mají bezbariérovou volební místnost. Navíc v případě komunálních voleb nelze volební průkaz vůbec využít. Jiným problémem je otázka využití asistence za plentou, se kterou se počítá u voličů s tělesným postižením, ale již ne u voličů s postižením mentálním,” vysvětluje zástupkyně ombudsmana.  

“Nedostatky vidím také ve vzdělávání volebních komisí o problematice přístupnosti. V minulosti jsme řešili problémy, kdy nebylo umožněno volit lidem s omezenou svéprávností, i když se omezení netýkalo volebního práva, nebo kdy nebyl do místnosti vpuštěn člověk v doprovodu asistenčního psa. Stejně tak by se situace zlepšila lepším informováním o volbách za využití přístupných formátů. V tomto došlo k posunu již v uplynulých letech, kdy ministerstvo připravilo informace o volbách ve snadném čtení pro lidi s mentálním postižením či videa v českém znakovém jazyce. Na základě našeho doporučení z návštěv domovů pro osoby se zdravotním postižením doporučení z návštěv domovů pro osoby se zdravotním postižením ministerstvo také připravuje metodické materiály k volbám pro poskytovatele sociálních služeb a volební komise, které chodí do těchto zařízení s přenosnou volební schránkou. Spolupráce je v tomto ohledu s ministerstvem velmi dobrá a já oceňuji jeho otevřený přístup,” uzavírá Monika Šimůnková.  

Vytisknout

Zpět na aktuality