AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Osmý díl Ochránce

V neděli 27. října můžete na ČT2 od 11:20 h sledovat osmý díl pořadu Ochránce. Ukážeme vám, jak může i drobná chyba úřadu pořádně zkomplikovat život, když vám pak sníží příspěvek na péči o dítě, v sousedství vznikne dům, který nerespektuje charakter prostředí, nebo když po vás vymáhají povinné ručení za auto, které nemáte. Repríza je na programu ve středu 30. 10. ve 12:20 a další opakování jsou pak zařazena do vysílání ČT2 v neděli a úterý vždy po půlnoci.

Šestiletý Vít Marek má diagnostikovaný dětský autismus a zároveň vývojovou dysfázii, což znamená, že centrální vývoj jeho řeči je silně narušený. Běžný život je pro něj velmi složitý a neobejde se bez neustálé péče. Jde o klasický případ posuzování míry závislosti na péči. Na příspěvek na péči má nárok osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné osoby při péči o sebe. Podle míry nesoběstačnosti se pak rozlišuje stupeň. Zejména u nemocí psychického rázu je třeba myslet na to, že posuzovaná osoba možná fyzicky požadovaný úkon zvládne (např. dokáže se obléknout), ale nerozpozná potřebu takový úkon provést. To bývá problém např. právě u dětí s autismem. Když rodině na základě nového zhodnocení posudkovým lékařem náhle snížili příspěvek na péči, byl to pro ně šok. Na základě šetření ochránce se podařilo dosáhnout zrušení rozhodnutí a následně bylo provedeno posouzení zdravotního stavu. Šestiletému Vítovi byl přiznán II. stupeň závislosti.

Vilové čtvrti mají většinou svůj typický ráz a jeho narušení je navýsost citlivá záležitost. Paní Pourová se nehodlala smířit s domem, který začal vznikat na sousedním pozemku, aniž by respektoval okolí. Poukazovala na jeho velikost a absenci zeleně, která je pro tuto část města typická. Zejména jí ale vadila nečinnost stavebního úřadu, který nechal stavebníka, aby na základě pouhého ohlášení vybudoval objekt, který podle stavebního zákona vyžadoval územní rozhodnutí a stavební povolení. Nejednalo se totiž o pouhou změnu původní stavby, jak stavebník uváděl, ale o novou rozsáhlou stavbu. Stavební úřad nerespektoval zákon a nepostupoval, jak měl. Byl nečinný, ponechal věcem volný průběh.

Povinné ručení musí platit každý vlastník nebo provozovatel vozidla. Pan Petrla své auto prodal, ale najednou dostal od České kanceláře pojistitelů výzvu k zaplacení částky ve výši skoro pěti tisíc korun za období, kdy už auto nevlastnil. Posílal proto ČKP různé doklady a čestná prohlášení, že v daném období nebyl vlastníkem ani provozovatelem daného vozidla, ale ČKP tyto doklady neuznala a dál požadovala úhradu s tím, že pokud nezaplatí, bude částka narůstat o úroky z prodlení a o náklady na vymáhání. Pan Petrla znovu zopakoval přehled dokladů, které jim už zaslal, a přidal ještě kopii technického průkazu, v němž je rovněž uvedena změna majitele vozidla. Připomenul, že pokud by správně fungoval centrální registr vozidel, dalo by se ověřit i tam.

Vytisknout

Zpět na aktuality