AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Zveřejněno Tisková zpráva

Osiřelým dětem se zvýšila šance získat sirotčí důchod

Dne 1. února 2018 nabyla účinnosti novela zákona o důchodovém pojištění, jejíž přijetí ombudsmanka i její předchůdci ve funkci dlouhodobě podporovali. Novela zmírňuje podmínky pro přiznání sirotčího důchodu. Nově tak sirotčí důchod mohou získat i ti, kdo o něj dosud neúspěšně žádali, protože jejich zemřelý rodič nezískal potřebnou dobu důchodového pojištění.

Až dosud bylo pro přiznání sirotčího důchodu třeba, aby zemřelý získal alespoň 2,5 roku doby důchodového pojištění v desetiletém období před úmrtím. Alternativní podmínkou pak bylo získání alespoň 5 let doby důchodového pojištění ve dvacetiletém období před úmrtím, pokud pojištěnec ke dni úmrtí dosáhl věku alespoň 38 let. Od 1. února 2018 však pro získání sirotčího důchodu postačí získání pouze 1 roku doby důchodového pojištění v desetiletém období před úmrtím (nebo 2 roků ve dvacetiletém období před úmrtím v případě pojištěnce staršího 38 let).  

Těm, kdo o sirotčí důchod dosud neúspěšně žádali, doporučuje ochránkyně podat novou žádost na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Pokud nové podmínky splňují, může jim být sirotčí důchod přiznán, ale nejdříve ode dne nabytí účinnosti novely, tedy od 1. února 2018. Není možné žádat sirotčí důchod zpětně ode dne úmrtí rodiče.

Nejde o první změnu. K prvnímu podstatnému zmírnění podmínek pro přiznání sirotčího důchodu došlo již od roku 2012. Původně totiž bylo třeba, aby zemřelý rodič získal alespoň 5 let doby důchodového pojištění v desetiletém období před úmrtím, případně alespoň 10 let takové doby ve dvacetiletém období před úmrtím v případě pojištěnce staršího 38 let. O zmírnění takto přísných podmínek léta usiloval od roku 2004 první ombudsman Otakar Motejl i jeho nástupce Pavel Varvařovský. Upozorňovali, že účelem sirotčího důchodu je kompenzovat ztrátu živitele. Dítě nemůže ovlivnit, jestli jeho zemřelý rodič platil důchodové pojištění a stát ho kvůli tomu nemůže takto finančně postihovat.

Žadatelé, kteří ani po nynějším zmírnění podmínek sirotčí důchod nezískají, mohou podat ministryni práce a sociálních věcí žádost o odstranění tvrdosti zákona. Ministryně práce a sociálních věcí totiž může prominout chybějící dobu důchodového pojištění pro vznik nároku na (jakýkoliv) důchod. Je však pouze na uvážení ministryně, jak o takové žádosti rozhodne, protože se jedná o její zákonem stanovené osobní právo. 

Neúspěšní žadatelé o sirotčí důchod, kteří budou přesvědčeni, že ČSSZ zemřelému rodiči nezhodnotila všechnu získanou dobu důchodového pojištění (zejména zaměstnání a výkon samostatné výdělečné činnosti, ale také určitá doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání), se mohou obrátit na ombudsmanku. Ta může v uvedených případech šetřením ověřit, zda ČSSZ postupovala v souladu se zákonem.

Změny podmínek pro přiznání sirotčího důchodu se odrážejí i v počtu podnětů. Do roku 2012 řešil ombudsman ročně několik desítek stížností týkajících se sirotčího důchodu. V posledních letech jde o průměrně 10 podnětů za rok.

Vytisknout

Zpět na aktuality