Zveřejněno Tisková zpráva

Opakovaná chyba úřadu několikrát připravila matku dětí o vdovský důchod

Ochránkyně vytkla České správě sociálního zabezpečení, že opakovaně odnímala vdovský důchod matce pečující o dvě nezaopatřené děti. Žena přitom pokaždé na chybu upozornila, ale nebylo jí to nic platné. ČSSZ svůj chybný postup pouze odůvodňovala technickým nastavením systému výplaty pozůstalostních důchodů. Podle ochránkyně se s takovým stavem nelze smířit. Po jejím šetření úřad své pracovníky poučil a přislíbil systém do budoucna změnit.

Stěžovatelce zemřel manžel krátce před narozením syna. Jejich dceři bylo v té době šest let. Po manželově smrti požádala stěžovatelka o vdovský důchod a sirotčí důchod pro dceru, po narození syna pak o sirotčí důchod také pro něj. Na vdovský důchod má nárok vdova po dobu jednoho roku od smrti manžela a poté v případě, že pečuje o nezaopatřené dítě. Stěžovatelka měla nezaopatřené děti dvě, takže podmínku splňovala a vdovský důchod jí byl i po uplynutí jednoho roku dál vyplácen, stejně jako sirotčí důchody oběma dětem. Zvláštností, která ze zpětného pohledu signalizovala budoucí potíže, byl způsob výplaty důchodů. Matce a dceři byly jejich důchody posílány na matčin bankovní účet, ale synův sirotčí důchod byl vyplácen formou složenky na jeho jméno. Podle České správy sociálního zabezpečení to bylo způsobeno tím, že matka s dcerou podaly žádost současně a jsou vedeny ve společné složce, zatímco syn se narodil až po manželově smrti, je proto veden jako pohrobek v samostatné složce, kterou v systému nelze s matčinou sloučit.

Potíže nastaly, když starší dcera odmaturovala. Česká správa sociálního zabezpečení hned poté stěžovatelce odňala vdovský důchod s odůvodněním, že stěžovatelka již nesplňuje podmínku péče o nezaopatřené dítě, protože chybí doklad o dalším studiu dcery na vysoké škole. ČSSZ nezohlednila, že stěžovatelka pečuje ještě o mladšího syna, takže podmínku pro vdovský důchod i nadále splňuje. Vdovský důchod byl stěžovatelce znovu přiznán poté, co předložila dceřino potvrzení o studiu.

Tato situace se pak v dalších obdobích pravidelně opakovala – stěžovatelce byl odnímán vdovský důchod s odůvodněním, že ČSSZ nemá potvrzení dcery o jejím pokračujícím studiu. Stěžovatelka vždy upozorňovala, že i bez potvrzení o studiu starší dcery stále splňuje podmínku péče o nezaopatřené dítě, protože má ještě mladšího syna. Její nárok na vdovský důchod tedy trvá. Protože se obávala, že se situace bude i dál opakovat a ještě se zkomplikuje, až starší dcera dostuduje, obrátila se na veřejnou ochránkyni práv.

ČSSZ vysvětlovala veřejné ochránkyni práv opakovaná pochybení tím, že sirotčí důchody pohrobků jsou evidovány v jiné aplikaci, jiným oddělením a že systém neumožnuje automaticky je spárovat s vdovskými a ostatními sirotčími důchody. Provázanost je třeba vyznačit v hlavní evidenci, což se v případě stěžovatelky nestalo.

Ačkoli ochránkyně chápe, že systémy nejsou dokonalé a že problém způsobilo jejich technické nastavení, nicméně tím podle ní nelze odůvodnit opakování stejné chyby, obzvlášť když na ni stěžovatelka sama upozorňovala. Pouhé vysvětlení navíc nezaručuje, že podobná situace nemůže nastat i v budoucnu.

„Považuji za nepřípustné, aby se rodiny s nezaopatřenými dětmi, významně závislé na pozůstalostních důchodech, dostávaly do tíživé sociální situace kvůli pochybením ČSSZ. Pozastavení vdovského či sirotčího důchodu třeba i jen na jeden měsíc může mít pro rodinu velmi negativní důsledky,“ kritizuje opakované pochybení veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Požádala proto Českou správu sociálního zabezpečení o přijetí opatření, aby se takové případy neopakovaly.

ČSSZ kromě poučení zaměstnanců věnovat podobným případům maximální pozornost informovala ochránkyni, že plánuje vytvořit nový systém pro zpracování důchodových agend, díky němuž budou důchody i v nestandardních případech vzájemně provázány. Tím se případům jako tento definitivně zabrání.

Vytisknout

Zpět na aktuality