AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Zveřejněno Tisková zpráva

Ombudsmanka zahájila systémové šetření ve věci údajného zneužívání zajišťovacích příkazů finanční správou

Ombudsmanka v posledních měsících pozorně sleduje zprávy o údajných nezákonných postupech finanční správy při vydávání zajišťovacích příkazů. Ač obsah i četnost dosavadních podnětů řešených ombudsmanem zatím nenasvědčuje riziku jejich plošného zneužívání, nebere tyto indicie na lehkou váhu a rozhodla se postupy finanční správy prověřit v systémovém šetření.

V šetření navázala spolupráci se zástupci Komory daňových poradců ČR. Požádala je o postoupení konkrétních případů, v nichž rozporují postup finanční správy. Současně se rozhodla oslovit i širokou veřejnost.

Pokud se kdokoliv z řad podnikatelů domnívá, že finanční správa v jeho případě vydáním zajišťovacího příkazu pochybila, je předně nezbytné poradit se s advokátem či daňovým poradcem o možnosti obrany ve správním soudnictví. Soudní obrana je obranou nejefektivnější.

Ombudsmanka uvítá, pokud tento podnikatel se svým případem seznámí rovněž její kancelář. Ve svém systémovém šetření ombudsmanka může využít případy zajišťovacích příkazů vydaných v roce 2013 a později, proti nimž se daňový subjekt neúspěšně bránil odvoláním. Je vhodné doložit kopii zajišťovacího příkazu, kopii odvolání a kopii rozhodnutí o něm, spolu se stručným popisem toho, v čem konkrétně finanční správa měla pochybit.

Pokud ombudsmanka v systémovém šetření odhalí nedostatky v postupu finanční správy, nemusí to bez dalšího mít dopad na platnost konkrétních zajišťovacích příkazů (proto je nutná souběžná soudní obrana). Plošné šetření ombudsmanky však může napomoci celkové systémové změně praxe a ovlivnit v budoucnu osudy dalších podnikatelů. 

Vytisknout

Zpět na aktuality