AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Ombudsmanka žádá vládu, aby úřady informovaly občany o možnosti nezávislého soudního přezkoumání úředních rozhodnutí

Každý má ústavně garantované právo, aby jeho záležitost byla projednána nezávislým a nestranným soudem. U správních orgánů se předpokládá nestrannost, ale nikoli jejich nezávislost. Tu může garantovat pouze soud. Ombudsmanka proto doporučila vládě, aby zakotvila povinnost správních orgánů poučit účastníka řízení o právu podat proti správnímu rozhodnutí žalobu k soudu.

Většina správních rozhodnutí je právně v pořádku. Existují však i rozhodnutí vadná a nezákonná, protože každý systém nutně generuje nějaké chyby. Pro efektivní zajištění práva na spravedlivý a nestranný proces by proto měla všechna konečná správní rozhodnutí obsahovat poučení o možnosti podat proti správnímu rozhodnutí žalobu. Jedině tak lze zabránit propadnutí nároku na soudní ochranu pro neznalost práva.

Povinné poučování by v praxi nepředstavovalo žádné nadměrné finanční náklady ani administrativní zatížení. Jednalo by se o jednu standardizovanou větu doplněnou ke stávajícímu poučení o nemožnosti podat odvolání. Například Česká správa sociálního zabezpečení ve svých rozhodnutích o možnosti podání soudní žaloby poučuje již mnoho let.

Tento požadavek vznesl poprvé v roce 2011 ombudsman Pavel Varvařovský. Doporučení zopakoval v letech 2012 a 2013. V roce 2014 požádala Sněmovna vládu, aby se tímto podnětem zabývala. Jedna z předchozích vlád následně s doporučením vyjádřila souhlas a zavázala se uvedenou úpravu navrhnout při nejbližší vhodné novelizaci správního řádu. Od té doby byl správní řád novelizován pětkrát, aniž by předchozí vlády závazek splnily.

Vytisknout

Zpět na aktuality