AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Ombudsmanka žádá o snížení byrokracie a zatěžování lidí při nahlížení do spisů

Ombudsmanka žádá vládu, aby zajistila účastníkům správních řízení možnost dálkově nahlížet do spisu formou pořízení a zaslání kopií. Úřady v současnosti nejsou jednotné, některé na žádost kopie ze správních spisů posílají, jiné trvají na tom, že to zákon neumožňuje a že se žadatel musí na úřad dostavit osobně. Ministerstvo vnitra odmítá špatnou správní praxi rozdílného přístupu napravit, proto se ombudsmanka obrací na vládu, aby dálkové nahlížení do spisů jednoznačně umožnila změnou zákona.

Nahlížení do spisu probíhá formou poskytnutí kopie, ale zákon nespecifikuje, jak konkrétně má být kopie předána. Podle ombudsmanky tak není důvod trvat na fyzické přítomnosti žadatele na pracovišti úřadu.

Současný stav nejlépe ilustruje případ ženy z jižní Moravy, kterou na dovolené v jižních Čechách na kole srazilo auto. Protože chtěla uplatnit způsobenou škodu, požádala úřad o nahlédnutí do spisu formou poskytnutí kopií dokumentů z přestupkového spisu o dopravní nehodě. Úřad jí sdělil, že zaslání kopií by bylo v rozporu se zákonem, ale že je připraven jí umožnit nahlédnutí do spisu ve svém sídle, kam se však žena vzhledem k úrazu a trvající pracovní neschopnosti nemohla dostavit. „Takové případy jsou podle mého názoru naprosto zbytečné a jen veřejnost utvrzují v přesvědčení o nevstřícnosti úřadů a o zákonech, které lidem nepomáhají a kladou jim překážky,“ vysvětluje ombudsmanka Anna Šabatová.

Na základě řady individuálních podnětů se rozhodla výzkumem celkově prověřit praxi úřadů. Setkala se s nejednotným přístupem a ani samo Ministerstvo vnitra, jako gestor správního řádu, nemělo ve věci zcela jasno. Předchozí ministr vnitra Lubomír Metnar se však přiklonil k názoru, že není povinností úřadu zasílat kopie dokumentů účastníkům žádajícím o nahlédnutí do spisu. Odmítl proto doporučení ombudsmanky vydat metodické usměrnění, které by praxi úřadů sjednotilo. Podle ministra jsou pouze některé úřady vstřícnější a postupují nad rámec zákona.

Současný ministr vnitra Jan Hamáček se s názorem svého předchůdce ztotožnil a rovněž odmítl metodicky usměrnit úřady tak, aby dálkový přístup jednotně umožňovaly. Ombudsmanka se proto rozhodla předložit záležitost vládě.

„V době internetu, datových schránek, elektronizace veřejné správy a snah snižovat byrokracii zde máme situaci, kdy se člověk musí osobně dostavit na úřad, aby si vyzvedl prostou kopii dokumentu ze spisu. Nic přitom nebrání, aby úředník dokument nekopíroval, ale naskenoval a poslal. Zákon to umožňuje a některé úřady tak postupují, jiné to však odmítají. Žádala jsem ministerstvo, aby praxi úřadů sjednotilo ve prospěch lidí, ale ministerstvo odmítlo. Obracím se proto na vládu, aby tento postup výslovně upravila zákonem,“ shrnuje svůj názor ombudsmanka Anna Šabatová.

Ombudsmanka je přesvědčena, že právo na dálkové nahlížení do spisu plyne už přímo ze správního řádu. Ten jednak takový výklad umožňuje, ale především je to v souladu se základním smyslem práva na nahlížení do spisu. „Smyslem tohoto práva je umožnit účastníkům řízení v maximální možné míře se seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí v jejich věci. Vytváření zbytečných překážek v podobě striktního trvání na osobním nahlížení pouze na úřadu, může být chápáno jako bránění lidem v uplatnění jejich práva,“ konstatuje ombudsmanka Anna Šabatová. Pokud však ministerstvo trvá na tom, že dálkové nahlížení do spisu není za současné právní úpravy možné, je podle ombudsmanky třeba zákon upravit.

Ombudsmanka v této souvislosti vládu upozorňuje, že se jedná se o záležitost, která pomůže lidem řešícím s úřady zcela běžné problémy, a správním orgánům tím nevzniknou další náklady. Dálkové nahlížení lidem umožní získat informace z „jejich“ spisu a seznámit se s jeho obsahem, aniž se musí osobně dostavit do budovy úřadu, což je zásadní zejména v situacích, kdy je pro ně taková cesta spojena s obtížemi. Věří, že vláda smysl jejího doporučení pochopí a současný stav napraví.

Doporučení ombudsmanky vládě

Zpráva z šetření, výzkumná zpráva a komunikace s ministerstvemhttp://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/6478 

Vytisknout

Zpět na aktuality