AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Ombudsmani států Visegrádské čtyřky sdílejí v Kroměříži zkušenosti s pomocí lidem prchajícím před válkou na Ukrajině

Státy Visegrádské čtyřky se coby sousední nebo jako jazykově a kulturně blízké země staly častým cílem a novým domovem milionů lidí zasažených válkou na Ukrajině. O zkušenostech a pomoci Česka, Maďarska, Polska a Slovenska tváří v tvář takto obrovskému přesunu lidí hledajících bezpečné zázemí dnes diskutují představitelé čtyř visegrádských ombudsmanských institucí. Jejich úřady se každoročně střídají v pořádání konference zaměřené na aktuální témata týkající se jejich práce. Letošní dvoudenní setkání hostí český veřejný ochránce práv Stanislav Křeček, který své zahraniční kolegy ombudsmany a odborníky z jejich úřadů pozval do Kroměříže.

V úvodním panelu představili účastníci konference z jednotlivých zemí místní společenský kontext přijímání lidí utíkajících před válkou na Ukrajině. Sdíleli nejen relevantní data, ale diskutovali také o opatřeních přijatých na vládní i regionální úrovni nebo o zapojení dalších aktérů jako jsou ministerstva, regionální orgány státní správy i samosprávy a v neposlední řadě nevládní organizace.

Česká republika udělila podle dat Ministerstva vnitra pobytové oprávnění téměř 450 tisícům Ukrajinců. Naprostou většinu příchozích tvoří ženy (43 %) a děti (34 %). Díky aktuálním průzkumům mají Češi k dispozici detailní informace o jejich pracovním uplatnění, bydlení, vzdělávání nebo materiálních podmínkách. Vlastní průzkum si udělalo například i Ministerstvo práce a sociálních věcí, na jeho základě pak směřovalo peníze na podporu dětských skupin.

Český ombudsman přináší od začátku války na webových stránkách přehled důležitých odkazů a informací v ukrajinštině. Upozorňuje na nebezpečí vykořisťování a obchodu s lidmi. Vytvořil i několik speciálních letáků včetně otázek a odpovědí přímo pro děti, vzniklo i speciální číslo Bulletinu monitorování práv lidí se zdravotním postižením věnované podpoře Ukrajinců s postižením.

Zaměstnanci Kanceláře ombudsmana také na jaře pomáhali s registrací Ukrajinců na brněnském odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra i v Krajském asistenčním centru pomoci na brněnském výstavišti. V současnosti veřejný ochránce práv například sleduje připravovanou legislativu a upozorňuje na možné sporné důsledky navrhovaných předpisů.

Spolu s českou kanceláří Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky zorganizovaly právničky Kanceláře ombudsmana v září a říjnu sérii tří školení pro sociální pracovníky. Zaměřily se v nich na nezbytné právní a praktické aspekty fungování dočasné ochrany. Především se věnovaly sociálnímu zabezpečení, vzdělávání, zdravotnímu pojištění nebo přístupu ke zdravotní péči.

I tyto informace dnes zazněly na mezinárodní konferenci. V další části programu se budou diskutující z ombudsmanských úřadů z Maďarska, Polska, Slovenska i Česka zabývat například ochranou zranitelných skupin mezi příchozími, jako jsou lidé jiné etnicity, děti bez doprovodu nebo lidé s postižením. Otevřené setkání umožní účastníkům sdílet příklady dobré praxe i probrat palčivá témata jako je případný zákazu vstupu ruských a běloruských občanů na území států V4. Diskutovat budou také o dopadu války na Ukrajině na širokou veřejnost.

Vytisknout

Zpět na aktuality