AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Ombudsman se zaměří na azbest. Chce zjistit, jak k likvidaci nebezpečné látky přistupují úřady

Právníci z odboru stavebního řádu a životního prostředí Kanceláře veřejného ochránce práv na jednání se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj otevřeli řadu témat spojených s odstraňováním azbestu ze staveb. Po dalších jednáních s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zdravotnictví a s Českou inspekcí životního prostředí ombudsman zváží další postup – může například na toto téma zahájit šetření z vlastní iniciativy.

Dosud se veřejný ochránce práv setkával s případy spojenými s likvidací nebezpečného azbestu pouze při řešení jednotlivých stížností. O pomoc jej požádala například žena z Karviné, která měla za to, že majitelé domu střechu vyměnili neodborně svépomocí. Nelíbilo se jí, že odstraňovanou střešní krytinu házeli ze střechy na zem, kde se rozbíjela, a vznikal prach, který se šířil do okolí.

Podle zákona o odpadech musí stavebník v podobných případech zajistit, aby se se azbestová vlákna neuvolňovala do ovzduší. Odstraňovanou střešní krytinu tedy není možné házet ze střechy na zem. Odpad s azbestem pak musí neprodleně zabalit do neprodyšného obalu. To se v tomto případě nestalo.

Na samotném počátku udělal podle ombudsmana chybu také stavební úřad, když tvrdil, že stavebník  k výměně střechy s obsahem azbestu nepotřebuje povolení stavebního úřadu.

Magistrát v reakci na zprávu o šetření přijal názor ombudsmana, že výměna střešní krytiny s obsahem azbestu jsou práce, které vyžadují povolení stavebního úřadu. To by mělo zajistit, že se do povolovacího procesu u stavebního úřadu vyjádří příslušný odbor životního prostředí a krajská hygienická stanice, které mohou stanovit stavebníkovi podmínky, a to právě ke způsobu likvidace odpadu s obsahem azbestu či ochranným opatřením na ochranu zaměstnanců.

I tento případ podle veřejného ochránce práv ukázal, že existuje prostor pro změnu správní praxe minimálně některých stavebních úřadů. „Navíc jsou pravidla nakládání s azbestem roztříštěna v mnoha právních předpisech, které spadají pod několik ministerstev. Pro běžného občana není jednoduché se v nich vyznat. V tomto směru bych rád zjistil, zda a jak spolu úřady spolupracují a případně poukázal na problematická místa, kterými by se podle mého názoru měla ministerstva zabývat. Domnívám se, že si tato oblast pozornost zaslouží, protože výměn střech a dalších částí staveb, které obsahují azbestové materiály, bude do budoucna s ohledem na stáří těchto objektů přibývat,“ míní ombudsman Stanislav Křeček. K otevření tohoto tématu ombudsmana vede i množící se počet případů, které se objevují ve veřejném prostoru, například aktuální kauza v bývalém vojenském areálu Milovice.

Vytisknout

Zpět na aktuality