AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Zveřejněno Tisková zpráva

Ombudsman řešil se zástupci katastrálního úřadu, ministerstev i pražského magistrátu problém nepovolených bytů

Veřejný ochránce práv chce pomoci lidem, pro které se koupě bytu změní v noční můru poté, co s nimi stavební úřad zahájí řízení o odstranění černé stavby. Developeři totiž někdy postaví v domě víc bytů, než na kolik mají od stavebního úřadu povolení. Ty pak nechají zapsat do katastru nemovitostí v podobě bytových jednotek a prodají novým vlastníkům.

Na první pohled vypadá vše v pořádku – noví majitelé si mohou ověřit, že byt je řádně zapsaný v katastru nemovitostí. Z listu vlastnictví už ale nemají možnost zjistit, že jejich byt neměl podle vydaného stavebního povolení vůbec vzniknout. Katastrální úřad totiž v současnosti nemá oprávnění při zápisu ověřit, jestli počet bytových jednotek odpovídá počtu bytů, které stavební úřad povolil. A z toho plynou problémy novým majitelům, protože právě s nimi řeší stavební úřad rozpor mezi stavebním povolením a skutečným počtem bytů.

Zástupci ministerstev spravedlnosti a pro místní rozvoj, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního i pražského magistrátu se na společném jednání s ombudsmanem shodli, že současný nesoulad v předpisech je třeba napravit.

Podle ombudsmana by například pomohlo, kdyby stavební úřad na žádost původního majitele domu před zápisem bytových jednotek do katastru a jejich prodejem potvrdil, že členění domu na byty je v souladu se stavebním rozhodnutím. Toto potvrzení by pak katastrální úřad uvedl na listu vlastnictví. Kupující by si tak mohl ověřit, že ho v budoucnu nečekají další problémy se stavebním úřadem. Řešení si vyžádá změnu právní úpravy a přípravu metodiky, která sladí postup katastrálních a stavebních úřadů.

Vytisknout

Zpět na aktuality