AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Tisková zpráva

Ombudsman pořádá tradiční kulatý stůl o stavebním právu

Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a krajských úřadů dnes v Kanceláři veřejného ochránce práv diskutují o problematice vstupu pracovníků stavebních úřadů na pozemky a do staveb. Jako druhé hlavní téma pro letošní setkání odborníků na stavební právo zvolil ombudsman vzájemné odstupy staveb.

Podle stavebního zákona mohou zaměstnanci stavebních úřadů při zjišťování stavu stavby a pozemku vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků. Je to především v případech, kdy potřebují zajistit důkazy a další podklady pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Pro zjištění skutečného stavu věci je vstup na pozemek a do stavby klíčový. Se vstupem je však spojena řada obtíží nejen právního, ale i faktického charakteru. Pracovníci stavebních úřadů se mohou v praxi potýkat s otázkou, jakým způsobem mají uvědomit vlastníka o vstupu, v jakých situacích mohou vstoupit bez vědomí vlastníka nebo s tím, zda skutečnosti, které o věci vědí, jsou dostatečné pro to, aby mohli vstoupit na pozemek a do stavby. Účastníci kulatého stolu se zabývají také otázkou spolupráce stavebních úřadů s policií při zajištění vstupu. Diskutují nad tím, jak by měl stavební úřad vymáhat rozhodnutí, kterým vlastníkovi nařídil, aby vstup na pozemek nebo do stavby umožnil.

V sekci věnované pravidlům odstupů staveb se účastníci budou v odpolední části programu věnovat otázkám, jak posuzovat požadavky na odstupové vzdálenosti, pokud povolovaná stavba zahrnuje ustupující podlaží. Při posuzování vzájemných odstupů je třeba především zvážit, jaká je rozhodná výška stavby, a z jakých bodů vzdálenost mezi stavbami měřit.

S průběhem kulatého stolu a především s názory diskutujících seznámí veřejný ochránce práv stavební úřady v odborném článku v nejbližším vydání Bulletinu stavebního práva.

Vytisknout

Zpět na aktuality