Zveřejněno Tisková zpráva

Ombudsman Stanislav Křeček zjišťuje, zda jsou myslivecké obory přístupné veřejnosti a jak se v nich návštěvníci mohou pohybovat

Na ombudsmana se obracejí lidé se stížnostmi ohledně omezeného vstupu do některých mysliveckých obor. Ombudsman se proto rozhodl zahájit výzkumné šetření ohledně přístupu veřejnosti do obor a pohybu v nich. Informace o přístupu veřejnosti do obor a podmínkách pohybu by měly vyplynout z odpovědí orgánů státní správy myslivosti, orgánů státní správy lesů, orgánů ochrany přírody a uživatelů, na které se ombudsman obrátí.

Přístup veřejnosti do obor může být nastaven různě. U některých obor je otázkou, zda nevznikají účelově z důvodu zamezení vstupu do krajiny. Ombudsman Stanislav Křeček se proto rozhodl vést výzkumné šetření s cílem zjistit, jak jsou obory návštěvníkům přístupné. „Setkávám se se stížnostmi, že lidé nemohou navštěvovat mysliveckou oboru, protože její uživatel omezil vstup do obory nebo oboru úplně znepřístupnil. Osobně jsem se přesvědčil, že ne vždy je možné do obory vstoupit a že ne vždy se dá po oboře volně pohybovat. Na základě několika málo případů a informací z médií, které se danému tématu věnují, však není možné zobecňovat, jaké možnosti veřejnost v České republice ohledně přístupu do obor má," uvádí ombudsman Stanislav Křeček důvody, pro které se rozhodl vést výzkumné šetření týkající se přístupu do mysliveckých obor.

Přístup do obor představuje střet dvou práv, a to práva myslivosti a v něm zahrnutého práva zřizovat obory, a práva na volný vstup do krajiny a do lesa, které svědčí široké veřejnosti. Osoby vykonávající právo myslivosti mají zájem na intenzivním chovu zvěře. Za tím účelem zřizují obory a ohrazují je, aby zvěř z obory neunikala. Mají zájem na tom, aby se v oboře pohybovalo co nejméně návštěvníků, zejména v době vyvádění mláďat nebo v době lovu. Naopak veřejnost chce a má zájem na tom, aby se mohla v krajině a v lese volně pohybovat za účelem relaxace či provozování jiných zákonem povolených aktivit. V praxi potom může docházet ke střetu zájmů uvedených skupin.

Ombudsman se v nejbližší době obrátí na orgány státní správy myslivosti, orgány státní správy lesů a orgány ochrany přírody. „Od nich bych chtěl získat informace o možnosti přístupu veřejnosti do obor a podmínkách pohybu v nich. Protože bych však rád znal také názor uživatelů na pohyb veřejnosti v jejich oborách, obrátím se v pozdější fázi výzkumu rovněž na ně a věřím, že převážná většina z nich odpoví na otázky, se kterými je oslovím,“ dodává ombudsman.

Vytisknout

Zpět na aktuality