AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Ombudsman se zabývá stavbou „Nová Masaryčka“ v Praze

Ombudsman se rozhodl zahájit šetření z vlastní iniciativy a prověřit postup úřadů ve věci stavby „Nová Masaryčka“. Reaguje tak na informace z médií naznačující možné pochybení úřadů u této pražské stavby.

V médiích se nedávno objevila zpráva, že projekt významné stavby nazývané Central Business District Praha, či také "Nová Masaryčka", je již definitivně hotov. Jedná se o výraznou přestavbu okolí Masarykova nádraží v Praze. Pro první etapu, která zahrnuje stavbu kancelářské budovy s obchody, již vydal stavební úřad (Úřad městské části Praha 1) územní rozhodnutí o umístění stavby.

Záměr stavby zmíněné kancelářské budovy (ale i projekt jako takový) je již od počátku předmětem kritiky odborné i laické veřejnosti. Mezi věcné námitky patří např. absence bytů či prostor pro veřejné funkce (monofunkčnost budovy), nepřiměřená výška budovy a její celkový objem a zvýšené nároky na veřejnou dopravní infrastrukturu.

„Nepřísluší mi odborně posuzovat stavebně technické námitky týkající se velikosti či podoby stavby, dopadů na dopravní infrastrukturu apod., za zásadní však považuji námitku, že veřejnost, která se účastnila řízení o posouzení vlivu dané stavby na životní prostředí (tzv. proces EIA), nebyla připuštěna do územního řízení o umístění stavby,“ říká ombudsman Stanislav Křeček. Reaguje tím na informace z médií, které naznačují, že stavební úřad zřejmě neinformoval o zahájení územního řízení, ani o vydání územního rozhodnutí na své úřední desce. „Jde zjevně o rozsáhlý projekt, který byl pro účely povolovacího procesu rozdělen na dílčí části. Obávám se, že by případnou ‚salámovou metodou‘ mohlo docházet k porušování práv účastníků řízení,“ dodává. Rozhodl se proto zahájit šetření z vlastní iniciativy, v rámci něhož prošetří postup úřadů v dané věci.

Vytisknout

Zpět na aktuality