AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Ombudsman prověřuje případ Libčany

Veřejný ochránce práv zahajuje šetření v případu nepovoleného skladování nebezpečných odpadů v Libčanech u Hradce Králové a v Hradci Králové. Na základě podnětu podaného společně senátorem Karlem Bartákem, primátorem Hradce Králové Otakarem Divíškem, poslancem Parlamentu ČR Davidem Kafkou a starostou obce Libčany Jiřím Polákem prověří veřejný ochránce práv, proč nebylo nepovolené a nebezpečné činnosti takového rozsahu včas zabráněno a kdo v této souvislosti pochybil. Ombudsman pověřil svoji zástupkyni, RNDr. Jitku Seitlovou, prošetřením případu, zjištěním příčin, které situaci způsobily, a také, zda již byly odstraněny. V neposlední řadě bude zástupkyně veřejného ochránce práv prověřovat, jak byla a je zajištěna bezpečnost občanů, zdraví lidí a také ochrana životního prostředí. Podavatelé svoji stížnost zdůvodňují také riziky vznikajícími při takovém nakládání s nebezpečným odpadem, které je v rozporu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Cílem ombudsmana je také zjistit, zda je zajištěna prevence podobných situací do budoucna, a tedy, zda a jakém směru orgány státní správy učinily zadost svým povinnostem.

V dubnu 2006 byl Policií ČR víceméně náhodně objeven rozsáhlý sklad nebezpečných látek a odpadů v areálu bývalé továrny VertexLibčanech. Chemikálie byly chaoticky nahromaděny v několika patrech chátrající továrny v rozporu s bezpečnostními předpisy. Následně vypracovaný posudek bezpečnostních rizik skladu uváděl vysoký stupeň rizika výbuchu, požáru a možné exploze toxických plynů. Objekt s chemikáliemi nacházel v bezprostřední blízkosti obytných budov a pouhých sto metrů od základní školy a školky.

Občané Libčan se již od roku 2002 písemně a opakovaně obraceli se stížnostmi na příslušné úřady – Českou inspekci životního prostředí, Krajskou hygienickou stanici, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje a Magistrát města Hradec Králové – a upozorňovali na podezření z protiprávní činnost nakládání s nebezpečnými látkami (utajovaná noční navážka odpadů, zápach, kouř aj.). Majitelé objektu však tvrdili, že je všechno v pořádku. Přitom právě tato firma už předtím porušila zákon a dostala vysokou pokutu. Krajský úřad Královéhradeckého kraje jí však znovu vydal povolení podnikat v oblasti odpadů.

Likvidace odpadů přišla na více než 50 milionů korun z veřejných rozpočtů a odvoz odpadů trval téměř jeden rok. Sklady nebezpečných látek, jako byl ten v Libčanech, nejsou ojedinělé. Podobné byly zjištěny například ve Chvaleticích, Slatiňanech a naposledy v březnu letošního roku v Nalžovicích.

 

Vytisknout

Zpět na aktuality