AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Zveřejněno Tisková zpráva

Ombudsman již čtyři roky zveřejňuje svá stanoviska

Před čtyřmi lety ombudsman spustil elektronickou evidenci, ve které si nejširší veřejnost může vyhledat stanoviska k jednotlivým případům, výzkumné zprávy, zprávy z navštívených zařízení nebo připomínky k zákonům. Zatímco některé soudy navzdory své povinnosti vyplývající z instrukce Ministerstva spravedlnosti dodnes nezveřejňují téměř žádné rozsudky, ombudsman jde příkladem a k dnešnímu dni zpřístupnil 3000 svých zpráv a zjištění.

S otevřeností a obeznámeností se stanovisky ombudsmana roste také míra, v jaké jsou jeho stanoviska citována v judikatuře správních soudů. V roce 2008 bylo slovo „ochránce“ zmíněno pouze v 27 rozhodnutích (a pouze v některých se vztahem k činnosti ombudsmana), v roce 2013 v 65 rozhodnutích a v roce 2018 to bylo již 167 rozhodnutí. I z toho se dá usuzovat, že mezi odbornou veřejností tak roste povědomí o právních stanoviscích ombudsmana.

Systém Evidence stanovisek ochránce (ESO) je určen nejen odborné veřejnosti. Může jej využít kdokoli, kdo třeba řeší problém při jednání s úřady, má blízkého v určitém zařízení (LDN, věznice, apod.) nebo čelí nerovnému zacházení. Prostřednictvím ESO může zjistit, zda obdobný problém ombudsman již řešil, k jakému dospěl stanovisku nebo jaké vydal doporučení. Zjištěné právní argumenty pak lze využít také ve vlastní záležitosti s odkazem na konkrétní stanovisko ombudsmana.

Evidence stanovisek ochránce:

https://eso.ochrance.cz/

 

Vytisknout

Zpět na aktuality