Zveřejněno Tisková zpráva

Ombudsman informoval Poslaneckou sněmovnu o činnosti ve 4. čtvrtletí 2020

Počet podnětů byl v říjnu, listopadu a prosinci stejný jako v předešlém roce a potvrdil, že se na problémech lidí s úřady příliš neprojevilo ani určité utlumení života společnosti a opatření proti šíření nákazy COVID-19. Lidé stále hledali pomoc ombudsmana především v oblasti sociálního zabezpečení, v oblasti staveb, činnosti Vězeňské služby ČR, orgánů sociálně-právní ochrany dětí a správy daní. V 75 případech lidé namítali nerovné zacházení, z toho ve 41 případech z důvodů zakázaných antidiskriminačním zákonem. Ve 4. čtvrtletí se s ohledem na prevenci šíření nákazy COVID-19 neprováděly systematické návštěvy zařízení, s výjimkou karanténních prostor v Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová.

Pro ilustraci témat, kterými se ombudsman zabýval, vybral do zprávy pro poslance několik případů, např. často se opakující problém s nedostatečně odůvodněným posudkovým závěrem u invalidních důchodů ve zprávě ilustruje případ stěžovatelky, které po šetření ombudsmana a provedení mimořádné kontrolní lékařské prohlídky byl přiznán vyšší důchod a vyplacen doplatek téměř půl milionu korun.

Dalším zajímavým tématem je monitorování zaměstnanců kamerovým systémem, v němž ochránce dospěl k závěru, že inspektoráty práce musí vždy posuzovat, jestli zaměstnavatel má závažné důvody spočívající ve zvláštní povaze jeho činnosti, aby to opravňovalo narušovat soukromí zaměstnanců.

V oblasti ochrany před diskriminací ombudsman připomněl napravené opomenutí ve vztahu k uzavírání registrovaného partnerství v době nouzového stavu. Stejně tak došlo ke změně v podmínkách dotačního programu COVID-kultura, kdy ministerstvo po upozornění ombudsmana změnilo podmínky tak, aby nebyly v rozporu s právem EU, kterým je Česká republika vázána.

V rámci monitorování práv lidí s postižením byly v průběhu čtvrtého čtvrtletí ukončeny 3 výzkumy. Jednalo se o výzkum „Život klientů a klientek v domově pro osoby se zdravotním postižením“ zaměřený především na podmínky poskytování služby nezletilým dětem a na přípravu na zaměstnání. Dalším výzkum „Zaměstnávání lidí s postižením ve veřejné správě“ se zaměřil na zmapování situace ve veřejné správě, která by měla jít příkladem a usilovat o maximální pracovní zapojení lidí s postižením.

Zpráva o činnosti za 4. čtvrtletí

Informace pro vládu o věcech, v nichž nebylo dosaženo nápravy

Vytisknout

Zpět na aktuality