AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Ombudsman chce chránit spotřebitele

Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl zahájil šetření podnětu Sdružení obrany spotřebitelů ve věci postupu Magistrátu hlavního města Prahy, živnostenského odboru, a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání při posouzení klamavosti reklamy - uvádění cen bez DPH.

Jak zaznělo na jednání zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitky Seitlové se zástupci Sdružení obrany spotřebitelůEkologického právního servisu, spotřebitelé jsou v některých případech klamáni reklamou nebo zavádějícím označováním výrobků. JUDr. O. Motejl a RNDr. J. Seitlová chtějí přispět k větší ochraně spotřebitelů v České republice. Domnívají se, že prvním krokem by mohlo být posílení role České obchodní inspekce.

V Brně dne 10. dubna 2007

 

JUDr. Otakar M o t e j l

veřejný ochránce práv

Vytisknout

Zpět na aktuality