AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Zveřejněno Tisková zpráva

Ochránkyně vyjadřuje politování nad schválenou novelou stavebního zákona.

Přestože Senát novelu stavebního zákona vrací do Sněmovny s několika pozměňovacími návrhy, nepodařilo se odstranit ty nejzávažnější nedostatky, které budou mít výrazný negativní dopad na ochranu práv jednotlivců a aplikační praxi. Zejména jde o omezení práv občanů vyjadřovat se v příslušných řízeních, rozšíření povolování staveb na ohlášení, a související přezkum vydaných souhlasů. Tato opatření délku stavebních řízení nezkrátí. Ochránkyně nicméně oceňuje demokratickou diskusi, která byla na plénu Senátu k této problematice vedena a vysoké úsilí některých senátorů napravit ty nejzávažnější nedostatky.

Vytisknout

Zpět na aktuality