AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Tisková zpráva

Ochránkyně vydala souhrnnou zprávu ze zařízení pro seniory

Zpráva shrnuje poznatky z pobytových zařízení sociálních služeb pečujících o seniory a může sloužit jako pomůcka a zdroj informací pro všechny, kdo v sociálních službách působí či se o ně zajímají. Cílem zprávy je přispívat ke zlepšení péče o staré a bezmocné lidi.

Cílem systematických návštěv je prevence špatného zacházení a právě v péči o osoby bezmocné, závislé na poskytované péči, je podle ochránkyně je mnoho oblastí, kde může ke špatnému zacházení dojít. Návštěvy v zařízeních sociálních služeb, které proběhly ještě za působení předchozího ombudsmana Pavla Varvařovského, některé případy špatného či nedůstojného zacházení zjistily. S jeho závěry a doporučeními se ochránkyně ztotožňuje a je přesvědčena, že cílem společnosti by mělo být zajištění důstojného stáří, zvyšování kvality péče a respektu vůči starým a bezmocným lidem.

Zpráva konstatuje, že většina vytknutých pochybení nebyla výsledkem úmyslné chyby personálu. Zaměstnanci naopak často podávali obdivuhodné výkony a projevovali mimořádnou empatii. V řadě případů však neměli nastavená pravidla a postupy pro určitý okruh činností (např. úkoly a povinnosti v rámci procesu prevence malnutrice, sledování bolesti, atd.), případně nebyla pravidla dostatečně vysvětlena.

 Zpráva z návštěv domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem (797.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

Další informace týkající se zařízení pro seniory najdete zde.

Vytisknout

Zpět na aktuality