AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Tisková zpráva

Ochránkyně a Asociace Dítě a Rodina usilují o zlepšení péče o ohrožené děti

Děti mají žít přednostně v rodině, ať už biologické nebo náhradní, na tomto principu musí stát systém péče o ohrožené děti.

Shodla se na tom veřejná ochránkyně práv se zástupci Asociace Dítě a Rodina. Asociace založená v roce 2015 sdružuje aktuálně 49 organizací, které dlouhodobě působí v oblasti péče o ohrožené děti, nabízí rodinám s dětmi zázemí, služby, pomoc při řešení krizových situací apod. Její činnost ochránkyně vítá a plně podporuje, neboť Asociace sleduje stejné cíle, k jakým směřují i doporučení ochránkyně:

  • Sjednotit dosud roztříštěný systém péče o ohrožené děti pod jedno ministerstvo.
  • Podporovat biologické rodiny a zajistit dostatek kvalitních služeb, které by pomohly rodině překonat krizovou situaci a při odebrání dítěte umožnily jeho rychlý návrat domů.
  • Rozvíjet všechny formy náhradní rodinné péče.
  • Transformovat ústavní péči do malokapacitních pobytových služeb, které budou co nejvíce připomínat rodinné prostředí.

Ochránkyně se s Asociací Dítě a Rodina domluvila na výměně zkušeností a vzájemné podpoře aktivit směřujících ke zlepšení péče o ohrožené děti. Při jednání se zástupci Asociace se shodla na tom, že zde především chybí dlouhodobá koncepce, která by systematicky pracovala s příklady dobré praxe a dál je rozvíjela. Chybí také dostatek kvalitních služeb pro rodiny a důraz na prevenci. O to cennější a důležitější je podle ochránkyně práce neziskových organizací, jejichž činnost směřuje k tomu, aby děti mohly vyrůstat v rodinném prostředí.

Vytisknout

Zpět na aktuality