AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Ochránce šetří postup města Vsetín při vystěhování romských obyvatel pavlačového domu

Vystěhování romských obyvatel pavlačového domu č. p. 1336

na ulici Smetanova ve Vsetíně

do lokality Poschla a na Jesenicko, Prostějovsko a Uherskohradištsko

Veřejný ochránce práv zahájil již dne 25. 8. 2006 šetření z vlastní iniciativy na základě informací uveřejněných v hromadných sdělovacích prostředcích o záměru města Vsetín zbourat pavlačový dům č. p. 1336 na ulici Smetanova ve Vsetíně. Předmětem šetření bylo posouzení stavebně-technického stavu pavlačového domu a postupu stavebního úřadu ve věci. Ochránce zjistil, že stavební úřad zahájil na žádost města Vsetín řízení o povolení odstranění pavlačového domu. V tomto řízení ochránce neshledal pochybení stavebního úřadu a své šetření dne 6. října 2006 ukončil.

Ochránce ve zprávě nehodnotil zákonnost a správnost řízení ve věci umístění a výstavby objektů v lokalitě Poschla.

Ve zprávě však upozornil město Vsetín na širší kontext problematiky, která by se dala označit jako „sociální bydlení“ a varoval před vytvářením nových lokalit soustřeďující osoby sociálně vyloučené či ohrožené tímto sociálním vyloučením. Ochránce vyjádřil přesvědčení, že součinností samosprávy města Vsetín, městského úřadu a jeho orgánů s nestátními neziskovými organizacemi, je možné těmto problematickým situacím čelit.

Následně však došlo k vystěhování obyvatel z pavlačového domu č. p. 1336 na ulici Smetanova ve Vsetíně do objektů v lokalitě Poschla (od 10. 10. 2006) a na Jesenicko, Prostějovsko a Uherskohradištsko (dne 13. 10. 2006).

Dne 9. ledna 2007 zahájil veřejný ochránce práv z vlastní iniciativy další šetření, a to ve věci vystěhování romských obyvatel z pavlačového domu č. p. 1336 na ulici Smetanova ve Vsetíně.

O prošetření byl ochránce požádán také výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky poté, co ve dnech 7. - 8. prosince 2006 zástupci výboru navštívili lokalitu Poschla ve Vsetíně a objekty v obcích Vlčice, Stará Červená Voda a Vidnava na Jesenicku.

Cílem šetření je vytvořit komplexní zprávu, která popíše postup města při řešení problematiky tzv. nepřizpůsobivých občanů a ukáže, jakým způsobem se navzájem podmiňují výkon státní správy (poskytování sociálních dávek, výkon sociálně právní ochrany dětí, dohled nad dodržováním povinností podle stavebního zákona, ochrana veřejného zdraví atd.) a samosprávy (výkon sociální práce, bytová politika atd.).

Zprávu z tohoto šetření ochránce vydá do konce března 2007.

V Brně dne 28. března 2007

JUDr. Otakar M o t e j l

veřejný ochránce práv

Vytisknout

Zpět na aktuality