AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Zveřejněno Tisková zpráva

Ochránce šetří postup města Vsetín při vystěhování romských obyvatel pavlačového domu

Vystěhování romských obyvatel pavlačového domu č. p. 1336

na ulici Smetanova ve Vsetíně

do lokality Poschla a na Jesenicko, Prostějovsko a Uherskohradištsko

Veřejný ochránce práv zahájil již dne 25. 8. 2006 šetření z vlastní iniciativy na základě informací uveřejněných v hromadných sdělovacích prostředcích o záměru města Vsetín zbourat pavlačový dům č. p. 1336 na ulici Smetanova ve Vsetíně. Předmětem šetření bylo posouzení stavebně-technického stavu pavlačového domu a postupu stavebního úřadu ve věci. Ochránce zjistil, že stavební úřad zahájil na žádost města Vsetín řízení o povolení odstranění pavlačového domu. V tomto řízení ochránce neshledal pochybení stavebního úřadu a své šetření dne 6. října 2006 ukončil.

Ochránce ve zprávě nehodnotil zákonnost a správnost řízení ve věci umístění a výstavby objektů v lokalitě Poschla.

Ve zprávě však upozornil město Vsetín na širší kontext problematiky, která by se dala označit jako „sociální bydlení“ a varoval před vytvářením nových lokalit soustřeďující osoby sociálně vyloučené či ohrožené tímto sociálním vyloučením. Ochránce vyjádřil přesvědčení, že součinností samosprávy města Vsetín, městského úřadu a jeho orgánů s nestátními neziskovými organizacemi, je možné těmto problematickým situacím čelit.

Následně však došlo k vystěhování obyvatel z pavlačového domu č. p. 1336 na ulici Smetanova ve Vsetíně do objektů v lokalitě Poschla (od 10. 10. 2006) a na Jesenicko, Prostějovsko a Uherskohradištsko (dne 13. 10. 2006).

Dne 9. ledna 2007 zahájil veřejný ochránce práv z vlastní iniciativy další šetření, a to ve věci vystěhování romských obyvatel z pavlačového domu č. p. 1336 na ulici Smetanova ve Vsetíně.

O prošetření byl ochránce požádán také výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky poté, co ve dnech 7. - 8. prosince 2006 zástupci výboru navštívili lokalitu Poschla ve Vsetíně a objekty v obcích Vlčice, Stará Červená Voda a Vidnava na Jesenicku.

Cílem šetření je vytvořit komplexní zprávu, která popíše postup města při řešení problematiky tzv. nepřizpůsobivých občanů a ukáže, jakým způsobem se navzájem podmiňují výkon státní správy (poskytování sociálních dávek, výkon sociálně právní ochrany dětí, dohled nad dodržováním povinností podle stavebního zákona, ochrana veřejného zdraví atd.) a samosprávy (výkon sociální práce, bytová politika atd.).

Zprávu z tohoto šetření ochránce vydá do konce března 2007.

V Brně dne 28. března 2007

JUDr. Otakar M o t e j l

veřejný ochránce práv

Vytisknout

Zpět na aktuality