Zveřejněno Tisková zpráva

Ochránce končí šetření vystěhování romských obyvatel ve Vsetíně

Prostřednictvím tiskové zprávy ze dne 28. března 2007 jsem informoval veřejnost o probíhajícím šetření ve věci vystěhování romských obyvatel pavlačového domu na ulici Smetanova do lokality Poschla a mimo území města Vsetín. Učinil jsem tak s ohledem na zveřejnění části závěrů mého šetření uzavřeného 6. října 2006 v mediích. To se týkalo pouze postupu stavebního úřadu v řízení o povolení odstranění pavlačového domu č. p. 1336 na ulici Smetanova ve Vsetíně.

Stěhování romských obyvatel jsem začal prošetřovat z vlastní iniciativy 9. ledna 2007. V uvedení věci se na mne rovněž obrátil Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky s žádostí o prošetření okolností vystěhování.

Při šetření jsem se zaměřil na prověření systému sociálních dávek vyplácených obyvatelům pavlačového domu, způsob jejich přiznávání a zejména způsob jejich vyplácení se zaměřením na  institut zvláštního příjemce dávky, a dále na výkon sociálně-právní ochrany dětí. Zvláštní pozornost jsem věnoval situaci romských rodin vystěhovaných na Jesenicko, Prostějovsko a Uherskohradišťsko. Dalším směrem šetření bylo prověření procesu výstavby a užívání nových domů v lokalitě Poschla, zejména prošetření postupu stavebního úřadu a orgánů ochrany veřejného zdraví. Současně jsem prověřil využívání nástrojů podle stavebního řádu, jako je nařízení údržby a nezbytných úprav pavlačového domu č. p. 1336 a řízení o povolení odstranění předmětného pavlačového domu.

V neposlední řadě jsem se také dotknul stavebně-technického stavu objektů na Jesenicku, Prostějovsku a Uherskohradišťsku, do nichž byli někteří romští obyvatelé Vsetína přestěhováni, a to z hlediska stavebního řádu a ochrany veřejného zdraví. Zabýval jsem se také posouzením vystěhování romských obyvatel z pohledu ochrany základních práv a svobod. Vzhledem k provázanosti samostatné a přenesené působnosti obce jsem se nemohl vyhnout ani vazbám směrem k sociální práci s romskou menšinou nebo bytové politice.

Ze šetření jsem vyhotovil zprávu, kterou v těchto dnech odesílám starostce města Vsetína, aby se k jejímu obsahu vyjádřila. Poté bude zpracováno závěrečné stanovisko, které bude vzhledem k závažnosti případu, jeho medializaci a pro zabránění dezinterpretací v něm obsažených závěrů  v plném rozsahu zveřejněno na webových stránkách.

V Brně dne 4. dubna 2007

JUDr. Otakar M o t e j l

veřejný  ochránce práv

Vytisknout

Zpět na aktuality