AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Zveřejněno Tisková zpráva

Obtěžování kouřem z komína nemusí být jen obyčejný sousedský spor

Dva nedávné případy ombudsmana ukazují, že někdy může v pozadí vleklých sousedských rozepří stát i nečinnost nebo pochybení úřadů. V jednom případě trvalo několik let, než stavební úřad rozhodl o odstranění komína postaveného bez řádného povolení. V druhém začali úředníci šetřit přestupek stavitele komína až poté, co jim to po doporučení ombudsmana nařídil nadřízený krajský úřad.

Sousedské spory leží mimo působnost ombudsmana, veřejný ochránce práv ale může prověřovat postup úřadů při řešení stížností obyvatel. V případě obtěžování kouřem z komína jde především o orgány ochrany ovzduší, které jsou součástí odborů životního prostředí. Mohou zjišťovat, jestli majitel kotle dodržuje zákon o ochraně ovzduší – například, jestli spaluje povolená paliva a zda nechává kotel pravidelně kontrolovat.

Komíny jako stavby spadají pod stavební úřady. Ty zajímá stavební stav komína i to, jestli odpovídá projektové dokumentaci. Komíny také musí vyhovovat platným normám například z pohledu požární ochrany.

Právě na stavební úřad se v listopadu 2016 obrátili manželé z obce nedaleko Českých Budějovic s tím, že koncem devadesátých let postavil jejich soused bez potřebných povolení udírnu a její komín následně ještě zvýšil o dalších 7 metrů. Chtěli, aby stavební úřad okolnosti stavby komína prošetřil a zjistil, zda nejde o nelegální stavbu. Když se stěžovatelé ani po téměř třech a půl letech nedočkali od úředníků jasného závěru, požádali o pomoc ombudsmana. Ten přišel na několik pochybení stavebního úřadu.

Úředníci například podle ombudsmana hned v začátku případ dostatečně neprověřili – ať už porovnáním současné podoby komína s archivními fotografiemi domu nebo prozkoumáním projektové dokumentace. Veřejný ochránce práv také stavebnímu úřadu vytknul, že stavebníkovi bez řádného odůvodnění dvakrát prodloužil lhůtu k doplnění žádosti o dodatečné povolení stavby komína. Stavební úřad nakonec v polovině loňského roku splnil opatření uložené ombudsmanem a řízení o odstranění stavby ukončil. Rozhodl, že komín musí stavebník odstranit.

Kouř ze sousedova komína obtěžoval také manžele z Novobystřicka. Jejich podezření, že komín nesplňuje platné požární předpisy, i domněnku, že by mohlo jít o černou stavbu, ale stavební úřad odmítl. Stejně reagoval stavební úřad také na zprávu ombudsmana, proto se veřejný ochránce práv obrátil na nadřízený krajský úřad. Ten naopak právní argumenty veřejného ochránce práv přijal a stavebnímu úřadu nařídil, aby úředníci na kontrolní prohlídce prověřili, jestli stavba komína odpovídá projektové dokumentaci. Stavební úřad musel začít šetřit i možný přestupek stavebníka komína kvůli chybějící zprávě o revizi spalinové cesty.

Jak postupovat v případě obtěžování kouřem

Pokud Vás soused kouřem z komína obtěžuje a nepomůže společná domluva, můžete se obrátit jak na odbor životního prostředí, tak na stavební úřad. Teprve když nebudete spokojeni s tím, jak úřad Váš podnět vyřídil, je možné o pomoc požádat ombudsmana, který postup úřadu prověří. 

 

Přílohy

Zpráva o šetření - Novobystřicko

Závěrečné stanovisko - Novobystřicko  

Sankce - Novobystřicko

Leták – sousedské spory

 

Leták „Smokemanovo desatero správného topiče“ – zdroj: Výzkumné energetické centrum, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Příručka správného vytápění - zdroj: Výzkumné energetické centrum, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vytisknout

Zpět na aktuality