AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Zveřejněno Tisková zpráva

Obce musí zajistit školky pro své děti

Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková se zabývala dostupností mateřské školy. Obrátil se na ni otec malého chlapce, v jehož obci není zřízena mateřská škola a obec nezajistila ani vzdělávání dětí jinde. Školka v nejbližší obci chlapce tudíž nepřijala. Otec se neúspěšně obracel na svou obec i na krajský úřad. Za pravdu mu dalo kromě zástupkyně ombudsmana také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Krajský úřad otce ujišťoval, že obec situaci řeší. Jak však otec zjistil, starosta nečinil žádné efektivní kroky pro zajištění předškolní péče v následujícím školním roce. Krajský úřad dále tvrdil, že zasáhnout nemůže, protože nedochází k ohrožení vzdělávání předškoláků. Podle krajského úřadu také není předškolní vzdělávání dítěte ohroženo, pokud může navštěvovat jinou školku než spádovou.  

„Rodič se sice může pokusit zapsat dítě do jiné nespádové mateřské školy, ale musí počítat s tím, že zde budou mít přednost místní děti. Dle školského zákona má dítě starší tří let právní nárok na přednostní přijetí do mateřské školy a zajištění podmínek pro splnění tohoto nároku je povinností obce. V opačném případě zákon předpokládá zásah krajského úřadu prostřednictvím opatření obecné povahy, kterým vytvoří nebo rozšíří školský obvod. To krajský úřad původně odmítal, a to i přes jasné stanovisko MŠMT. Výkladem dotčených ustanovení školského zákona lze dospět k jednoznačnému závěru, že se opatření obecné povahy vztahuje nejen na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (děti pětileté a starší), ale i na děti přednostně přijímané do mateřské školy (tříleté a starší),“ vysvětluje zástupkyně ombudsmana.  

“V dané obci přitom školský obvod není již několik let. Jak se ukázalo během šetření, v nastávajícím školním roce bude v obci celkem osmnáct dětí s právem přednostního přijetí do mateřské školy. Za této situace nelze akceptovat, že krajský úřad odmítal situaci vyřešit. Vydání opatření obecné povahy s sebou nese v praxi samozřejmě jisté obtíže. Krajský úřad však nemá možnost správního uvážení a je povinen konat. V průběhu šetření, v návaznosti na další stanovisko MŠMT, mě krajský úřad informoval o zahájení řízení. Opatření obecné povahy, kterým stanovil školský obvod pro danou obec, nakonec vydal jen pár dní před zahájením období zápisů. Šetření jsem tak mohla uzavřít,” říká k případu zástupkyně ombudsmana.  

Vytisknout

Zpět na aktuality