AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Tisková zpráva

O posuzování náhrady nemajetkové újmy na zdraví diskutovali na Ministerstvu spravedlnosti lékaři, úředníci, soudci i právníci z kanceláře ombudsmana

Kulatý stůl k tématu posuzování nemajetkové újmy na zdraví uspořádalo Ministerstvo spravedlnosti v návaznosti na šetření veřejného ochránce práv, ve kterém se ombudsman zabýval okolnostmi vzniku Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, zapojením soudců do její tvorby a následného prosazování do praxe a zejména aspekty nově vytvořeného znaleckého odvětví „Hodnocení míry bolesti a funkčních schopností při újmách na zdraví“.

Právníci kanceláře ombudsmana na pracovním setkání závěry šetření shrnuli. Za nejzávažnější problém znaleckého odvětví považuje ombudsman skutečnost, že vzniklo bez hlubší diskuze s lékaři a aniž by bylo jasné, co bude a může být náplní znalecké činnosti a k čemu se mohou znalci (lékaři) ve znaleckých posudcích vyjadřovat.  

Tento pohled na setkání sdíleli i přizvaní zástupci lékařské obce z České lékařské komory a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně i znalci, kteří mají se znaleckou činností v této oblasti praktické zkušenosti.

Podle lékařů, kteří se setkání účastnili, není existence samostatného znaleckého odvětví „Hodnocení míry bolesti a funkčních schopností při újmách na zdraví“ odůvodněná a udržitelná. Lékaři nemohou pro výkon takto definovaného odvětví získat patřičnou odbornost, protože v medicíně takový obor neexistuje. Nemohou proto ani následně s odbornou péčí vykonávat znaleckou činnost a podávat pravdivé, úplné a přezkoumatelné znalecké posudky. Vzhledem ke svému vzdělání mohou posoudit pouze otázky medicínské. Podle zástupců lékařské obce dostačují již existující znalecká odvětví v oboru zdravotnictví (např. chirurgie, kardiologie, atd.).

Zástupci Nejvyššího soudu a pojišťoven u kulatého stolu používání Metodiky ve znaleckém posuzování a zachování znaleckého odvětví naopak podpořili.

Ministerstvo je odpovědné za vymezení znaleckých odvětví a stanovení podmínek pro přístup do těchto odvětví. Ačkoliv k zásadnímu rozřešení otázky nutnosti udržování znaleckého odvětví navázaného na Metodiku prozatím nedošlo, ombudsman bude další postup Ministerstva spravedlnosti v této věci sledovat. Pozitivně hodnotí také ochotu Právnické fakulty UK v zahájené debatě s odbornou veřejností pokračovat a vytvořit platformu pro pravidelná jednání. Poprvé se mají odborníci setkat nejpozději do poloviny listopadu tohoto roku.    

Příloha:

Zpráva o šetření ve věci Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví

Vytisknout

Zpět na aktuality