Zveřejněno Tisková zpráva

Novela zákona o sociálních službách je v rozporu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

Poradní orgán ombudsmana se usnesl, že aktuálně projednávaná poslanecká novela zákona o sociálních službách (sněmovní tisk č. 1143) je v rozporu s Úmluvou o právech lidí s postižením. Poradní orgán proto vyzval zástupkyni ombudsmana Moniku Šimůnkovou, která má monitorování Úmluvy ve své působnosti, aby se v této věci neprodleně obrátila na premiéra Andreje Babiše, zmocněnkyni vlády pro lidská práva, ministryni práce a sociálních věcí a na předkladatele novely, a aby je informovala o případných negativních dopadech novely na klienty sociálních služeb. Poradní orgán považuje za nezbytné, aby bylo projednávání novely ukončeno a byla stažena z legislativního procesu.

“Na přípravě návrhu novely zákona o sociálních službách se nepodíleli lidé s postižením ani organizace hájící jejich práva. Novela, která významně zasáhne do jejich životů, s nimi nebyla předem konzultována. Postup přípravy návrhu novely zákona o sociálních službách tak odporuje základním principům Úmluvy o právech lidí s postižením, kterou se Česká republika zavázala dodržovat. Úmluva definuje závazek, podle něhož se samotní lidé s postižením a jejich organizace mají podílet na vytváření a provádění legislativy,” říká k novele zástupkyně ombudsmana.  

Poradní orgán, jehož členy a členkami jsou lidé s postižením nebo zástupci organizací hájící práva lidí s postižením, zdůraznil, že návrh novely dále odporuje čl. 19 Úmluvy. Konkrétně v oblasti případného slučování různých typů sociálních služeb (sloučení pečovatelské služby a služby osobní asistence a dále sloučení pobytových sociálních služeb do služby domov sociální péče). To může vést nejen ke snížení kvality poskytovaných služeb, nedostatku individualizace potřebné podpory, ale především k posílení institucionálního rázu poskytování sociálních služeb, namísto komunitního způsobu zajištění podpory. 

Poradní orgán shledal novelu nesystémovou a nekoncepční. Upozorňuje, že není přijatelné provádět zásadní systémové změny v oblasti sociálních služeb v takto rychlém sledu, aniž by byly projednány a diskutovány přímo s lidmi s postižením a s organizacemi, které je zastupují. S ohledem na tyto skutečnosti poradní orgán ombudsmana požaduje, aby bylo neprodleně ukončeno projednávání novely zákona o sociálních službách a ta byla stažena z legislativního procesu. 

Poradní orgán zdůraznil, že je si vědom potřeby revize zákona o sociálních službách. Rozhodnutí o takto zásadní změně by však mělo být přenecháno na dobu, kdy bude možné o podobách novely uspořádat širokou diskuzi všech dotčených osob a institucí.

Vytisknout

Zpět na aktuality